Medlemsmøte 4. november i Oslo Kollokvie med Arve Føyen: lovgrunnlag for datadeling i det offentlige og offentlig/privat

Motvirker eller medvirker dagens lover digitalisering? Og hva kan vi gjøre med saken?

arrangeres av Nina Chung Mathiesen og resten av fagfolkene fra faggruppen Nasjonalt fagråd

For å nå målene i digitaliseringsstrategien er det en del tilpasninger som må gjøres til lovgrunnlaget, blant annet på datadeling. Er det lover som er mangelfulle, i strid med hverandre, eller direkte motvirkende til digitalisering?

Dataforeningen har blitt utfordret av digitaliseringsministeren til å involvere medlemmene i en dugnad for å se om eksisterende lovverk harmoniserer med digitaliseringsstrategien.

Resultatet blir en rapport, som utarbeides i samarbeid med Norstella, som skal overrekkes digitaliseringsministeren.

Det er mange av dere som har gjort dere betraktninger rundt hvordan loven medvirker eller motvirker digitalisering. Derfor vil vi høre fra dere, og gi dere en mulighet til å påvirke.

Kollokvien er åpen for alle medlemmer, og du trenger ikke være jurist for å delta.

Arve Føyen, advokat og partner i Føyen Torkildsen, og leder av IT-politisk råd, innleder kollokvien.

Hvis du ikke har anledning til å være til stede, kan du likevel bidra her.

Foredragsholdere: