Nettverksmøte 18. september i Trondheim Kunstig intelligens i lege-pasientforhold – Fastlegeløsning i Helseplattformen

Mandag 18. september kl. 18 - 20

Ellen Jaatun

arrangeres av Ellen A Jaatun og resten av fagfolkene fra faggruppen ehelse [midt-nord]

Medlempris: Gratis Ordinær pris: Gratis Meld på

Program:

Hva er en stor språkmodell (LLM) og hvordan kan dette utfordre lege-pasientforholdet? — Anders Kofod-Petersen Maskinlæring og medisinsk tekstbearbeiding står overfor et hav av muligheter og betydelige utfordringer i dokumentasjon, formidling og forskning. Et eksempel er hvordan en innbygger ved bruk av ChatGPT kan søke på symptombilde og få ut alternative årsaker til problemet og anbefalt behandling. Hvilke muligheter og utfordringer i lege-pasientforholdet står vi overfor?
Fastlegeløsning i Helseplattformen - hva skjer? — Thorleif Jansen Helseplattformen besluttet å pause utrullingen av fastlegeløsningen høsten 2022, fordi den ikke var god nok. Hva har skjedd med fastlegeløsningen etter dette, hvordan jobbes det med brukerinvolvering, og hva vil skje framover? Når får vi se en løsning som brukerne har lyst til å ta i bruk? Ansvarlig for fastlegeløsningen i Helseplattformen AS, Thorleif Jansen, gir oss en fersk oppdatering fra prosjektet.

Foredragsholdere: