Kveldsarrangement 4. juni i Oslo Kveldsseminar for lærere om kreativ bruk av teknologi i undervisningen

Velkommen til kveldsseminar om barns og unges bruk av teknologi. Vi vil utforske hvordan barn og unge engasjerer seg med teknologi, med fire spennende foredrag som tar for seg ulike aspekter av dette emnet. Etter foredragene vil det være en diskusjon, publikum har mulighet å snakke med foredragsholdere og og en kort workshop hvor du får muligheten til å utforske VR, microbit og annet utstyr. Bli med oss for en kveld med innsikt, utforskning og muligheter til å lære mer om barns digitale verden!

arrangeres av Darija Sapozenkova-Hauge og resten av fagfolkene fra faggruppen Fremtidens digitale borger

Medlempris: Gratis Ordinær pris: Gratis Meld på

Program:

17.00 Servering og mingling
17.30 Det multimodale klasserommet og XR teknologi — Marie Edin Solheim Foredraget handler om hvordan teknologi har forvandlet læringsmiljøet og gitt elevene nye, spennende måter å lære på. Ved å integrere digitale ressurser som PC-er, apper og nettbrett, KI og mobiltelefoner, gir vi elevene muligheten til å utforske kunnskap på tvers av ulike modaliteter. Dette gir dem ikke bare en dypere forståelse, men også en økt motivasjon for læring. Hvorfor er teknologi viktig? Teknologi gir elevene muligheten til å utforske fagstoff på flere måter. De kan visualisere abstrakte konsepter, samhandle med virtuelle objekter og delta i simuleringer. Dette gir dem en dypere forståelse og gjør læringen mer meningsfull. Elevene kan se, høre, berøre og til og med bevege seg i virtuelle verdener. Dette åpner døren for kreativitet, samarbeid og utforskning på nye måter.
17.50 Integrasjon av skaperverksted i grunnskolen: Veier til kreativ læring — Joachim Haagen Skeie Integrasjon av skaperverksted i grunnskolen: Veier til kreativ læring Skaperverkstedsaktiviteter i grunnskolen åpner opp nye muligheter for å berike læringsmiljøet og støtte lærere i deres pedagogiske arbeid. Dette foredraget belyser hvordan skaperverksteder kan integreres i grunnskoleundervisningen for å fremme elevens kanskje aller viktigste egenskap: Problemløsningsevnene! Kanskje det aller viktigste skaperverkstedet lærer bort er utholdenheten til - og ikke minst gleden av - prøving og feiling. Slike aktiviteter lærer barna at det ikke finnes en fasit de skal nå opp til, men heller at det nesten uten unntak finnes flere løsninger - og at det definitivt finnes mange veier til mål. Dessverre får problemløsningsaktiviteter for liten plass i det tradisjonelle klasserommet, og jaget mot standardiserte tester og resultater gjør det ofte lite synlig for barna at fasiten de streber etter å finne ikke nødvendigvis er det beste svaret. Personlig har jeg en teknisk tilnærming til skaperverkstedet, og liker å ha et godt naturfaglig fundament i mine aktiviteter. Dette belyser jo min egen fagkompetanse (og begrensning), men skaperverkstedet er det mulig å kombinere med de aller fleste skolefagene! Sentralt i skaperverkstedet står elektronikk, programmering, mekanikk og robotikk - men vel så viktig er de mykere fagområdene - håndverk og tekstil, design, estetikk og kunst. Gjennom foredraget vil jeg vise frem bilder og korte videoer av skaperverkstedsaktiviteter som spenner fra de helt enkle og raske prosjektene, til de mer omfattende og involverende prosjektene. Mens noen prosjekter kun trenger papir, tape og saks, har andre prosjekter flere materielle behov som 3D printing og laserkutting. Ofte har prosjektene et programmerbart element, og eksemplene jeg tar med bruker enten micro:bit (V1 eller V2), eller RaspberryPi Pico, som Skaperiet utvikler egne adapterkretskort til slik at de kan fungerer med en god del tilbehørutstyr til micro:bit. Foredraget gir et raskt innblikk i noen av skaperverkstedsaktivitetene som er gjennomført hos Skaperiet siden sommeren 2023, blant annet papirflyhelikopter med lys, elektriske glowsticks, egensydde plysjmonstre med lysende øyne, robotbiler med RaspberryPi Pico, Skaperbyen som gjennomføres frem til sommeren og programmerbare Brio tog.
18.15 Læringsmateriale og demonstrasjon av et spill som hjelper elevene å lære om digitale fotspor — Nina Jones I foredraget forteller Nina om digitale spor og bevisstheten om temaet hos elever, og introduserer det nyutviklede spillet som lærere kan bruke i klasserom når de underviser om digitale spor. Nina har bachelorutdanning som digital etterforsker. Hun la merke til utfordringene den lokale ungdomsskolen hadde med digitale overtredelser blant ungdommen og de manglende ressursene tilgjengelig for pensum, og så behovet for et spill som kunne lære ungdommer om digitale fotspor. Gjennom et samarbeid med den lokale ungdomsskolen har spillet blitt testet, og resultatet viser en opptil 37% økning i bevissthet om digitale spor blant tenåringene. Nina håper at spillet offisielt kan introduseres i pensum ila våren 2025. Spillet heter Digital Pursuit. Hovedkarakteren i spillet har forsvunnet og det er elevenes jobb å etterforske de digitale sporene han har lagt igjen i forkant av forsivinngen for å lokalisere han. Spillet Digital Pursuit er tilgjengelig til registrerte kontoer på TryHackMe https://tryhackme.com/r/room/digitalpursuit, og er gratis å spille. Tilhørende spillet er det en detaljert lærerveiledning som medfølger en gjennomspilling på TryHackMe. Det anbefales at man setter av 3-4 timer for gjennomgangen av spillet med elevene. Best effekt oppnås dersom man gjør spillet om til et prosjekt som går over noen dager, der elevene selv får utforske de digitale sporene og reflektere rundt hva de legger igjen. Spillet er i stadig utvikling og fra og med juni 2024 blir følgende implementert bl.a. Norsk versjon, effektivisering av oppgavene i spillet, lærerveiledningen oversatt til norsk, forside med tips til lærer i lærerveiledning, oppsummering av de digitale sporene i siste kapittel av spillet.
18.30 Digitale læremidler i skolen: Hva påvirker læreres holdninger til dem og har dette betydning for bruk? — Kristine Bärwald Det finnes et overveldende utvalg av digitale læremidler og ressurser som lærere har mulighet til å benytte i undervisningen. Imidlertid kan valget være begrenset til de læremidlene som allerede er anskaffet av skolen. Som kontaktlærer opplevde jeg det ofte utfordrende å finne tid til å utforske en god digital ressurs, og samtidig ha tid til å planlegge læringsrike opplegg i en travel skolehverdag. Jeg savnet råd og inspirasjon til hvordan å legge til rette for bedre bruk av læringsteknologi i timene. Delingskultur og digital praksis varierer fra skole til skole, og også innad i teamene på skolene. I masteroppgaven min valgte jeg derfor å forske på digitale læremidler, undersøke hva lærere mener om kvaliteten og læringsutbyttet til læremidlene, og se på hvorvidt lærerne fikk medbestemmelse ved innkjøp. Data ble samlet inn gjennom intervju med fem lærere på 7. og 8. trinn. Ved å forstå hva som påvirker læreres holdninger til digitale læremidler, kan endringer gjennomføres slik at både elever og lærere kan få bedre utbytte av bruk.
18.50 Diskusjon i plenum — Darija Sapozenkova-Hauge Diskusjonspunkter fra salen for eksempel, Hva læres i lærerutdanningen vs hva lærerne bruker i undervisningen på skolen; Betydning av rammeverk for bruk av rammeverk ved bruk av digitale verktøy.
19.15 Opplev det multimodale klasserommet

Foredragsholdere: