Årsmøte 20. juni i Nettmøte [Digitalt] Landsmøte 2020

Dataforeningen følger myndighetenes råd og tar koronatrusselen på alvor. Av den grunn gjennomføres landsmøte 2020 digitalt.

Terje Wold

arrangeres av Terje Wold og er en del av serien Årsmøter

Medlempris: Kun for delegater og særskilt inviterte Meld på

I henhold til Den norske dataforenings vedtekter skal Landsmøtet avholdes hvert år. Delegater til landsmøtet skal varsles om dato, tid og sted senest 6 uker i forveien. Senest 2 uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes ut til delegatene.

På Landsmøtet representeres distriktsforeningene av 6 ganger så mange stemmer som det er distriktsforeninger. Delegatene velges av distriktsforeningenes årsmøter. Delegater fra distriktsforeninger kan ikke være styreleder i distriktsforeningen.

I tillegg disponerer Hovedstyret 3 stemmer som skal tildeles råd og utvalg. Disse utpekes av hovedstyret. Videre kan Dataforeningens øvrige styremedlemmer delta, med talerett og forslagsrett. Se Dataforeningens vedtekter. (Se Landsmøtet 2019 her.)

Fra Valgreglementet

Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert medlem av foreningen og må være valgkomiteen v/administrasjonen i hende innen 15. januar før ordinært landsmøte eller 2 måneder før ekstraordinært landsmøte.

Valgkomiteen informerer medlemmene gjennom Dataforeningens informasjonskanaler om frist for innsending av forslag til kandidater og at forslag skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om kandidaten(e), samt begrunnelse. Denne kunngjøringen overfor medlemmene bør skje minst en måned før fristens utløp.

Om gjennomføring av digitalt landsmøte

Det digitale landsmøtet gjennomføres med en betalt versjon av Zoom. Alle delegater og gjester får detaljert informasjon på epost om hvordan dette gjennomføres før møtet.