Årsmøte 22. april i Oslo Landsmøte 2023

arrangeres av Ingvild Berlin Kalleberg

Tid: Lørdag 22. april 2022
Sted: Rebel, Universitetsgt. 2, Oslo

Program:
Kl. 10.00 Landsmøte
Kl. 12:00 Lunsj
Kl. 13:00 Faglig program
* Kommunikasjonsstrategi: Hvordan løfte fagtemaene ut av
konferansesalen og inn i samfunnsdebatten?
* Samhandling: I og mellom alle deler av organisasjonen, digitale verktøy
* Aktiviteter: Beste praksis, erfaringsutveksling, nye aktiviteter
Kl. 16:00   Aperitiff – mingling
Kl. 17:30    Middag

Agenda landsmøte

 1. Sak 01 – Dagsorden og saksliste
 2. Sak 02 – Valg av referent og tellekorps
 3. Sak 03 – Delegater og deltakere
 4. Sak 04 – Årsberetning 2022
 5. Sak 05 – Årsregnskap 2022
 6. Revisjonsberetning for 2022
 7. Arbeidsprogram for 2023
 8. Rammebudsjett for 2023
 9. Valg av landsstyre
 10. Valg av ordfører og varaordfører
 11. Valg av valgkomite
 12. Valg av revisor
 13. Regioninndeling – ingen saker til behandling
 14. Regioninndeling – ingen saker til behandling
 15. Tid og sted for neste landsmøte

Les mer: Informasjon til deltakere på Landsmøte i Den norske dataforening