Årsmøte 22. april i Oslo Landsmøte 2023

arrangeres av Ingvild Berlin Kalleberg

I henhold til vedtektene skal protokoll fra Landsmøte foreligge innen 14 dager. Kommentarer som fremkommer innen 14 dager fra utsendelsen, behandles på neste landsmøte. Punkter uten kommentarer anses godkjent.

Tid: Lørdag 22. april 2022 kl. 1000-1200.
Sted: Rebel, Universitetsgt. 2, Oslo

Agenda landsmøte

 1. Sak 01 – Dagsorden og saksliste
 2. Sak 02 – Valg av referent og tellekorps
 3. Sak 03 – Delegater og deltakere
 4. Sak 04 – Årsberetning 2022
 5. Sak 05 – Årsregnskap 2022
 6. Sak 06 – Revisors_beretning
 7. Sak 07 – Arbeidsprogram 2023
 8. Sak 08 – Rammebudsjett 2023
 9. Sak 09 – Valg av Landstyre
 10. Sak 10 – Valg av ordfører og varaordfører
 11. Sak 11 – Valg av valgkomite
 12. Sak 12 – Valg av revisor
 13. Regioninndeling – ingen saker til behandling
 14. Regioninndeling – ingen saker til behandling
 15. Tid og sted for neste landsmøte

Les mer: Informasjon til deltakere på Landsmøte i Den norske dataforening