Debatt og Frokostsamling 25. august Lansering av Datatilsynets veileder for innebygd personvern

I mai 2018 får Norge nye personvernregler. Da blir det en plikt å bygge personvern inn i alle løsninger, system og tjenester. Personvern skal være standardinnstilling. Hva innebærer egentlig dette?

arrangeres av Privat: R. Christian Torp og er en del av serien Fredag morgen

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: Gratis for medlemmer

Fredag morgen hos DND: «Data protection by design and by default» – artikkel 25 i EU GDPR

I mai 2018 får Norge nye personvernregler. Da blir det en plikt å bygge personvern inn i alle løsninger, system og tjenester. Personvern skal være standardinnstilling. Hva innebærer egentlig dette?

Profilering, automatisert behandling og persontilpassede tjenester er blitt en del av vår hverdag. Disse trendene krever behandling av personopplysninger i stor skala. Utviklere, arkitekter, prosjektledere, testere og personvern- og sikkerhetsrådgivere er sentrale for å sikre at løsninger i vår digitale hverdag er personvernvennlige. I tillegg må behandlingsansvarlig følge kravet om innebygd personvern ved utvikling av programvare, ved bestilling av system, løsninger og tjenester, samt i kontrakter med leverandører og konsulentselskap.
Samtidig er det avgjørende at ledelsen forstår hva innebygd personvern er. Den skal sikre at virksomhetens innkjøp og programvareutvikling omfatter innebygd personvern og at det avsettes tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet.

På Fredag morgen hos DND 25. august lanserte Datatilsynet en veileder som skal hjelpe norske virksomheter å forstå og etterleve kravet om innebygd personvern i de nye personvernreglene.

Fredag morgen hos DND; 25. august kunne du være med på lanseringen og å diskutere dette sammen med Bjørn Erik Thon, direktør, Veronica Buer Jarnskjold, Senioringeniør, Eirin Oda Lauvset, Seniorrådgiver, Martha Eike, Senioringeniør, alle fra Datatilsynet og Christian Torp, COO i Dataforeningen.

Lenker:

Foredragsholdere: