LiveOnline kurs 11. - 13. oktober Mastering the Requirement Process (MRP) med Adrian Reed

I et softwareprosjekt er det viktig at både kunden, brukerne og utviklerne har en felles forståelse av hva resultatet skal bli. Lær utforming av kravspesifikasjoner av én av de beste, Adrian Reed.
NB: Kurset vil bli holdt på engelsk
Utsolgt! ta kontakt for etteranmelding

arrangeres av DND

Medlempris: Fra kr 14 900 (mva-fritt) Ordinær pris: Fra kr 16 900 (mva-fritt) Meld på

Mastering the Requirements Process:

Kurset som gjør dine investeringer i KRAV mer lønnsomme!

Click here for english description

Live Online kurs via Zoom 11. -13. oktober. Du får tilsendt kursmateriell og boken Mastering the Requirements Process før kurset.

Kurset går over 3 dager. Vi starter kl 9.00 og slutter kl 16.30. Lunsjpause kl. 12.30-13.30. Det vil bli lagt opp til flere små pauser.

Kontakt DND v/Monique Sjøberg om du har spørsmål.

Utform gode kravspesifikasjoner

En god kravspesifikasjon skal kunne leses av både brukere og utviklere. Alle må på forhånd forstå hva som skal bli det endelige produktet. På den måten sparer man seg for mange ergrelser, forsinkelser og kostnader underveis. Mer fornøyde brukere og færre endringer etter lansering er også en følge av en god og komplett spesifikasjon.

 • Hvordan finner du de kravene kunden ikke vet at han har?
 • Hvordan vet du at prosjektdeltagerne ikke misforstår hverandre?
 • Hvordan avdekker du hull i kravspesifikasjonen?

Målgruppe:

  • Prosjektledere
  • Rådgivere
  • Prosjekteiere
  • Kravstillere fra forretningssiden.

På de tidligere kursene har det vært en overvekt av deltakere fra systemutviklingsselskap. Kurset er like viktig og passende for de organisasjonene som kjøper softwaresystemer eller større tilpasninger i eksisterende systemer. Organisasjoner som jevnlig kjøper systemutviklingstjenester kan med fordel gjøre deler av kravinnsamlingen selv.

Erfaringsbasert modell

Volere kravspesifikasjonsmodell er utviklet av James og Suzanne Robertson gjennom mange år med erfaring fra hundrevis av prosjekter. Volere betyr å ville eller ønske, og modellen legger vekt på å beskrive brukerens krav i termer som er forståelige for brukeren, samtidig som det er presist nok til å danne grunnlag for design og test av et softwaresystem. Ved å bruke modellen sparer man seg dermed for misforståelser og uklarheter, og dette bidrar til å lage bedre systemer raskere og billigere. Les mer om modellen på volere.org

Her er kommentarer fra noen av de tidligere deltakerne på kurset MRP1:

   • «god mix av teori og praktiske øvelser»
   • «Mega-viktig, inspirerende og gøy!»
   • «Materiellet vi fikk utdelt vil komme til nytte i min jobb»
   • «en strukturert A-Å oppsummering av the requirements process«
   • “Absolutely fantastic course, will be extremely useful for me.”
   • «Digital course worked surprisingly well»
   • «riktig antall kursdeltakere» (max 24)
   • «Anbefales!»

English description

Requirements. The most crucial part of development. You can overcome poor planning; you can overcome poor coding. But nobody has ever succeeded with poor requirements. Requirements are the underpinnings for whatever you intend to build, whether it be software, hardware, consumer product, service or anything else. Simply put, only the right requirements will get you the right solution.

Requirements discovery is no longer about producing large, unreadable (and often unread) specifications. Requirements today is about uncovering the real needs of the problem space, understanding the needs of the people who use your solution, the environment for the solution, and then, in a timely manner, delivering requirements that are concise, clear and testable.

“Absolutely fantastic course, will be extremely useful for me.”  — Leanne O’Connor, Application Development Officer, Mt. Eliza Business School

This workshop — presented by a real business analyst — gives you a thorough and well-established process for uncovering the real requirements, testing them for correctness, and ensuring that all the requirements have been discovered. The process is used with variations by both agile and traditional projects. It starts with the business, for it is only within the business that you discover the real needs. When you know the real needs, it becomes possible to determine what will best serve those needs, and to write the requirements or stories to build the right solution.

You Will Learn How to:

 • Determine the real needs of your stakeholders
 • Uncover the essence of the business
 • Learn diverse elicitation techniques to uncover the real requirements
 • Write agile stories that are more effective and accurate
 • Understand the role of the business analyst in agile projects
 • Write requirements that are complete, traceable, and testable
 • Use the Volere Knowledge Model to ensure you have all the needed information, and nothing that is not needed
 • Understand the need for, and how to write, functional and non-functional requirements.
 • Precisely define the scope of the problem
 • Discover all the stakeholders and keep them involved
 • Use prototypes, sketches and storyboards to discover hidden needs
 • Get the requirements quickly, and incrementally
 • Use state of the art requirements techniques
 • Write the right requirements and stories

Click here to read more

 

Foredragsholdere: