Meetup 31. januar i Trondheim Meetup om Innebygd sikkerhet i medisinteknisk utstyr

Medisinteknisk utstyr er i økende grad en del av tingenes internett (IoT), og nye regulatoriske krav fra EU (MDR) og USA (FDA) er nå eksplisitte på at sikkerhet (og ikke bare trygghet) må bygges inn fra starten. Domenet omfattes derfor av vanskelige avveininger mellom datasikkerhet, personvern og medisinsk etikk.

arrangeres av Terje Storvik og resten av fagfolkene fra faggruppen Informasjons­sikkerhet

Medisinteknisk utstyr er i økende grad en del av tingenes internett (IoT), og nye regulatoriske krav fra EU (MDR) og USA (FDA) er nå eksplisitte på at sikkerhet (og ikke bare trygghet) må bygges inn fra starten. Domenet omfattes derfor av vanskelige avveininger mellom datasikkerhet, personvern og medisinsk etikk.

Meetupen er ment for å dele erfaringer fra konkrete utviklingsprosjekter, viktige brukerperspektiver, samt oppdatering fra forskningsfronten.

Enkel servering.

Deltagelse er gratis, men det er begrenset antall plasser, så husk å melde deg på.

Program:

Vital Things - hvem er vi, og litt om vår "reise" inn i de medisinske produkters verden
Hvordan utvikle medisinteknisk utstyr på en slik måte at man unngår at det blir et legacy system etter kort tid. [Vital Things]
Utfordringer når utstyr settes i drift [Helsedir]
NEMECYS: Et EU-prosjekt om å bygge sikkerhet inn i medisinteknisk utstyr - Historien så langt, og hva skjer framover [SINTEF]
Diskusjon [Alle]

Dataforeningen Trøndelag (Midt-Nord) sitt fagmiljø for informasjonssikkerhet. En møteplass for medlemmer som vil styrke sin kompetanse.