Digitalt nettverksmøte 15. september i Nettmøte Mobile Pulse: Smartere, sikrere og renere med autonom transport

Autonom og grønn godstransport erstatter 150 daglige trailere samtidig som det spares 5000 tonn Co2 årlig. Deltar du på dette webinaret kan du høre hvordan ASKO og ITS ser for seg hvordan framtidens transport kommer til å bli.

Bjørn Sloth

arrangeres av Bjørn Sloth og resten av fagfolkene fra faggruppen Mobil strategi

Medlempris: 0,00 Ordinær pris: 0,00

Program:

11.30 ASKO med fremtidens system for autonom godstransport på sjø —

Som et ledd i å utvikle en grønn, effektiv og bærekraftig varelogistikk tar ASKO i bruk ny og innovativ teknologi. ASKO-sjødrone for autonom kryssing mellom Moss og Horten er en sentral del i dette systemet, i kombinasjon med nye løsninger for havn og vei. ASKO samarbeider med en rekke aktører som setter sammen teknologier for elektrifisering, digitalisering og automatisering av logistikk og transportsystemet. Prosjekter som legger grunnlag for ny norsk næringsutvikling.

I webinaret får vi høre om ASKOs helhetlige plan for grønn og bærekraftig logistikk og hvordan digitaliseringen står sentralt i denne overgangen, og en presentasjon av ASKO-sjødronen for autonom kryssing av Oslofjorden.

ASKOs helhetlige plan for grønn og bærekraftig logistikk og hvordan digitaliseringen står sentralt i denne overgangen — Kai Just Olsen, CEO i ASKO Maritime AS
ASKO-sjødrone for autonom kryssing av Oslofjorden — Pia Meling, VP Sales and Marketing, Massterly
12.00 Hvor langt unna er autonome kjøretøy og fartøy – og hva er driverne? — Trond Hovland, daglig leder i ITS Norway

ITS Norway følger godt med på de viktigste trendene innenfor mobilitetssektoren. For tiden preger autonomi og automatisering utviklingen i sektoren. Til tross for at denne utviklingen er drevet fremover av trender som kunstig intelligens og maskinlæring, gjenstår det fremdeles tunge utviklingsløp innenfor både teknologi, regulering, standardisering og forretningsmodeller. Koordinering og fremdriften på disse områdene er overlatt til mange forskjellige aktører som vektlegger forskjellige aspekter av utviklingsløpene.

Det er likevel grunn til å være optimistisk. Norge ble rangert som nr. tre på KPMGs modenhets-liste over er land som satser på autonomi i transportsektoren. Vi er langt fremme eller har modne konsepter innenfor helhetstenkning, utprøving og lovverk. Vi kan derfor ta en industriell posisjon hvis vi vil. I webinaret får vi høre hvordan ITS Norway arbeider med både barrierer og mulighetsrommet innenfor utvikling av autonom transport, hvilke prosjekter foreningen er med i og hvordan framtidsutsiktene er på det autonome området.

12.30 Avslutning

Foredragsholdere: