Debatt og Foredrag 6. oktober via Streaming Nasjonal e-helsestrategi – Realiserbar eller bare «en god plan»?

For ca 6 måneder siden ble strategien lansert. Hvor står vi dag? Hvordan kan man sikre gjennomføringskraft? Har direktoratet nødvendig handlingsrom. Hvordan er egentlig styringsmodellen?

arrangeres av Privat: R. Christian Torp og er en del av serien Fredag morgen

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: Gratis for medlemmer

For ca 6 måneder siden ble strategien lansert. Hvor står vi dag? Hvordan kan man sikre gjennomføringskraft? Har direktoratet nødvendig handlingsrom. Hvordan er egentlig styringsmodellen?

Fredag morgen hos DND; 6. oktober 2017 fikk du en kort gjennomgang av strategien, innlegg av Christine Bergland i tillegg til 3 lyntalere, bl.a. Kjell Arne Grøtting. Deretter var du med å diskutere dette sammen med panelet.

Lenker:

Last ned planen fra eHelses hjemmeside

Foredragsholdere: