4. februar i Oslo Nytte-effekten i store porteføljer

Hvordan vet vi hva som virker?

NFP og 3PS i DND

arrangeres av NFP og 3PS i DND

Påmelding via mail: post@prosjektledelse.org
Påmeldingsfrist: 30. januar

Arrangementet er gratis.

Mange virksomheter står i dag i startgropen mht å styre porteføljer mot ønskede nytte-effekter. Her er det mye å lære! Det settes av mye tid til diskusjon.

Norge benyttet omlag 37,8 mrd i bistand i 2019. Midlene benyttes til å oppnå nytte-effekter innen hovedområder som utdanning, helse og humanitær bistand. Innen hvert av disse hovedområdene gjennomføres det til enhver tid hundrevis av enkelttiltak med overlappende nytte-effekter. Det er derfor krevende å sikre og å vite at hvert enkelt tiltak bidrar etter hensikten.

Nytte-effekten i store porteføljer

Innleder: Anders Martin Larnemark, NORAD

Martin jobber med resultatspørsmål i avdelingen for metode og resultater. Han er utdannet samfunnsøkonom ved Universitet i Uppsala. I tillegg til erfaringer med resultatspørsmål, har han først og fremst jobbet med politikk og bistand rettet mot multilaterale organisasjoner og mellomstatlig samarbeid. Siden 2006 har han innehatt forskjellige posisjoner i det svenske finansdepartementet, Sida, den svenske ambassaden i Etiopia og EU-kommisjonen i Brussel, før han begynte i Norad i 2013.

Norad har jobbet med dette temaet i årevis.  De vil dele sin erfaring med oss, og belyse følgende spørsmål:

  • Hvordan måles effekt?
  • Hvordan identifisere bidrag fra det enkelte tiltak når flere tiltak bidrar mot samme mål?
  • Hva er viktig for å lykkes med å si noe samlet om nytte-effekten av porteføljen?
  • Hva er de største utfordringene?