Konferanse 4. juni i Oslo Praktisk Prosjektledelse 2019

Årets konferanse setter fokus på det økende behovet for agile ledere som har innflytelse i sine organisasjoner og hvordan du får smidig til å fungere i ditt team. Vi får ta del i erfaringer med hvilke fallgruver man kan gå i ved bruk av smidige metoder og hvordan testautomatisering i kontinuerlige leveranser er med på å sikre kvaliteten i leveransene. Konferansen vil også gi gode og praktiske råd og erfaringer om hvordan få mer ut av prosjektets møter og møteplasser:

arrangeres av Kristian A. Mayer og resten av fagfolkene fra faggruppen 3Ps (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring)

Medlempris: 3300,- eks mva Ordinær pris: 3800,- eks mva Meld på

Konferansen vil også gi gode og praktiske råd og erfaringer om hvordan få mer ut av prosjektets møter og møteplasser:

  • Prosjektledere deltar i mange møter og hva kan vi gjøre for å få det beste ut av møtene i prosjektene våre?
  • Når smidig programvareutvikling benyttes i leveransene må prosjektstyret fullt ut være kjent med den smidige arbeidsformen. Prosjektstyret må forstå at alt ikke nødvendigvis blir levert og at de godkjenner omfanget av smidig utvikling for en balansert usikkerhet.
  • Når vi jobber mer og mer geografisk spredt og internasjonalt så skaper dette flere nye utfordringer. Hvordan tilpasser prosjektleder kommunikasjonen mellom teammedlemmer fra ulike kulturer, lokasjoner og tidssoner?
  • Mangfoldsledelse — hvordan utløse potensialet i mangfoldet i ditt team?

Før lunsj er det agilt lederskap og smidige prosesser som er i fokus, mens etter lunsj vil fokuset være på hvordan vi kan få mer ut av prosjektets møter og møteplasser. Begge faglige deler starter med et foredrag i plenum etterfulgt av enten en workshop, hvor du får mulighet for å gå mer i dybden på plenumsforedragets tema, eller to temarelaterte foredrag som går i parallell med workshopen.

Våre foredragsholdere er alle meget erfarne innenfor sine områder og vil dele av sine praktiske erfaringer under konferansen.
Program