Digitalt nettverksmøte 27. mai Praktisk Prosjektledelse minikonferanse 2021

Årets konferanse tar for seg bærekraft, og hvordan prosjekt som arbeidsform er et redskap for omstilling! Arrangeres av Den norske dataforening og Norsk Forening for Prosjektledelse.

arrangeres av Kristian A. Mayer og resten av fagfolkene fra faggruppen 3Ps (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring)

Medlempris: Gratis for medlemmer av DND og NFP Ordinær pris: 375,- inkl mva for ikke-medlemmer Meld på

«Bærekraft» handler om en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. FN vedtok i 2015 17 bærekraftsmål som en felles global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Stadig flere virksomheter og organisasjoner har prioritert nettopp bærekraft i sine strategisk mål og jobber målrettet med bærekrafig utvikling innen økonomi, miljø og sosiale forhold. For mange virksomheter innebærer dette å se nytt og helhetlig på sine verdistrømmer.

Hvordan bruker vi prosjekt som arbeidsform i denne omstillingen? Hvordan bør et slikt prosjekt forankres i linjen, og hva blir prosjektleders rolle?

Vi inviterer til minikonferanse 27. mai for å gjøre et dypdykk inn i problemstillingen. Kom og hør hvilke praktiske erfaringer andre har gjort allerede, hva de gjorde smart og kanskje ikke fullt så smart.

Program og påmelding