15. oktober i Oslo Praktisk Prosjektledelse

Velkommen til konferansen om AI og prosjektledelse! På denne konferansen vil vi utforske hvordan kunstig intelligens (AI) kan bidra til å forbedre prosjektledelse, gjennomføring av effektive møter og oppfølging av prosjektteam. Prosjektledelse er en disiplin som handler om å planlegge, organisere, lede og kontrollere prosjekter for å oppnå bestemte mål innenfor gitte rammer. Prosjektledelse krever god kommunikasjon, samarbeid, koordinering, kreativitet og lederskap.

arrangeres av Kristian A. Mayer og resten av fagfolkene fra faggruppen 3Ps (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring)

Medlempris: 3950 Ordinær pris: 4495

Velkommen til konferansen om AI og prosjektledelse!
På denne konferansen vil vi utforske hvordan kunstig intelligens (AI) kan bidra til å forbedre prosjektledelse, gjennomføring av effektive møter og oppfølging av prosjektteam.
Prosjektledelse er en disiplin som handler om å planlegge, organisere, lede og kontrollere prosjekter for å oppnå bestemte mål innenfor gitte rammer. Prosjektledelse krever god kommunikasjon, samarbeid, koordinering, kreativitet og lederskap.
Vi ønsker å se på hvordan AI kan benyttes i prosjektledelse for å:
– Øke effektiviteten og kvaliteten i prosjektene
– Redusere kostnader og risikoer i prosjektene
– Forbedre samhandlingen og engasjementet i prosjektteamene
Vi ønsker også å se på hvordan bruk av AI og samhandlingsplattformer kan gi gode resultater for teamarbeidet i prosjektet. Vi vil ta opp noen av utfordringene og mulighetene AI gir for prosjektledelse, og hvordan vi kan benytte AI på en etisk og ansvarlig måte.
Vi har invitert noen av de fremste ekspertene og praktikerne innen AI og prosjektledelse til å dele sine erfaringer, innsikter og råd med oss. Vi har også lagt opp til spennende workshops og nettverksmuligheter for å gi dere en lærerik og inspirerende konferanse.
Vi håper dere vil finne konferansen nyttig og interessant, og at dere vil delta aktivt i diskusjonene og aktivitetene. Vi gleder oss til å lære sammen med dere!