Kurs 28. - 29. september i Oslo Praktisk Risikostyring m/ Aida Omerovic

Lær hvordan du mest mulig hensiktsmessig utfører risikostyring og hvordan du utnytter dens potensiale i små og store virksomheter. Dette er et 2-dagers kurs som inspirerer og gjør deg i stand til å lede risikoarbeid på en pragmatisk og engasjerende måte. Du lærer om «verktøykassa» på en nøytral og avmystifiserende måte, gjennom aktuelle caser. Vi legger også opp til nettverksbygging og tilpasser innholdet ift. deltakernes behov og ønsker. Antall plasser er derfor begrenset.

arrangeres av Aida Omerovic

Bakgrunn, innhold:

Jobber du med ledelse, teknologi, virksomhetsstyring, risikostyring, styringssystemer, virksomhetsarkitektur kvalitet, prosjektledelse, sikkerhetsstyring, arkitektur, avtale- og kravhåndtering eller beredskap? I så fall skal du omtrent daglig prioritere dine valg med hensyn på prosesser, teknologi og mennesker. Du skal ta viktige beslutninger under usikkerheter, innen begrensede rammer, og under endring.

Men hvordan utføres risikostyring på en hensiktsmessig måte, og hvordan kan virksomheten best mulig utnytte resultatene av arbeidet med risikostyringen? Ofte kan små og enkle grep – i forhold til hvordan risikostyringen utføres og utnyttes på – ha store effekter og gi betydelige gevinster.

På dette kurset lærer du – gjennom teori, praktiske eksempler, råd, og øvelser:

 • Hvordan du mest mulig hensiktsmessig utfører risikostyring
 • Hvordan du utnytter risikostyringens potensiale i virksomheten
 • Hvordan du gjennomfører risikovurderinger i sin helhet
 • Hvordan du evaluerer og reviderer både risikobildet og risikostyringen i virksomheten

Vi legger vekt på en praktisk tilnærming, dvs. vi binder oss ikke til en spesifikk standard, metode eller verktøy for risikostyring, men prøver likevel å holde oss til lett anvendelig beste praksis som er i samsvar med ISO 3100X standardene. Sentralt i kurset står de mest kjente rammeverkene, samt etablert kunnskap, kilder, erfaringer og prinsipper for risikostyring.

Deltagerne skal i løpet av kurset:

 • Lære viktige prinsipper for risikostyring, spesielt: metodikk, begrepsbruk og forankring
 • Lære beste praksis for formulering og formidling av risikoer, konsekvenser og tiltak
 • Lære hvordan risikostyring bør relateres til selskapets mål og strategier
 • Få tips og råd til effektiv dokumentering av risikostyringsarbeidet
 • Bli i stand til å utføre og dokumentere en risikoanalyse
 • Lære å evaluere risikoer og vurdere effekten av tiltak
 • Lære å prioritere de viktigste aktivitetene, aktørene og informasjonskildene ved utførelse av en risikoanalyse
 • Lære å prioritere tiltak, samt begrunne effekten av tiltakene/anbefalingene
 • Lære å kommunisere risikobildet
 • Lære å trekke ut essensen av en risikoanalyse for en spesifikk del av en verdikjede
 • Bli i stand til å relatere risikoer mellom ulike nivåer/deler av en organisasjon
 • Få praktiske råd i forhold til effektiv og rask datainnsamling, samt hensiktsmessige konsekvens- og sannsynlighetsskala
 • Få praktiske råd i forhold til effektiv håndtering av usikkerhet
 • Lære kriterier for gyldighet av en risikoanalyse og når en risikoanalyse bør oppdateres
 • Lære å håndtere fallgruver og spesialtilfeller, for eksempel mange relaterte risker, avhengigheter mellom tiltak, varierende akseptansekriterier, eller sjeldne hendelser med høye konsekvenser
 • Lære knep for å prioritere tiltak og begrunne anbefalinger, basert på enkle kost-nytte vurderinger

Kurset er en kombinasjon av teori, praktiske eksempler, gruppeøvelser, diskusjon, samt tips og råd.

Deltakerbevis blir utdelt ved fullført kurs.

Forutsetninger:
Det forutsettes ingen forkunnskaper for å delta på kurset, men det anbefales at du har litt erfaring innenfor risikoarbeid.

Earlybird: Påmelding til og med 21 dager før 1. kursdag
DND Medlem: Kr 14 800,- (mva. fritt)
Ikke-medlem: Kr 15 800,- (mva. fritt)

Påmelding etter earlybird
DND Medlem: Kr 15 800,- (mva. fritt)
Ikke-medlem: Kr 16 800,-  (mva. fritt)

Deltakeravgiften inkluderer:
– 2-dagers kurs

– lunsj -og pauseservering

– sosialt med restaurantmiddag ettermiddag av kursdag 1

Tid:
Kl 09:00 – 17:00 begge dager, registrering fra kl 08:30
Etter avslutning av kursets dag 1 legges det opp til nettverksbygging og sosialt samvær med en felles middag.

Avbestilling:
Antall deltakere er begrenset, og påmelding er bindende. Deltakere som er forhindret fra å møte, kan ved skriftlig beskjed erstattes med en annen deltaker fra samme virksomhet.

Aida Omerovic

Grunnlegger, Leder: STELLOC

Aida Omerovic er ekspert innen risikostyring, sikkerhet og IKT-arkitektur. Hun har en lang merittliste, blant annet:

 • 20 års erfaring fra privat og offentlig sektor, spesielt gjennom mangeårige roller ved UNINETT og SINTEF.
 • Tunge operative, rådgivende og ledende roller fra flere bransjer i Norge og internasjonalt
 • Sentral innen anvendt forskning og innovasjon, publisert nærmere 40 fagfellevurderte artikler og en fagbok med fokus på sikkerhetsstyring, risiko og IKT-arkitekturer.
 • Utviklet og ledet en lang rekke faglige initiativer og nettverk. Undervist IT-profesjonelle og studenter og veiledet en rekke MSc/Ph.D.-studenter gjennom mange år.

Aida har flere ledende og faglige verv i Norge og internasjonalt. Hun er en aktiv formidler og pådriver av samarbeid, forskning og innovasjon. Aida er også mangeårig ildsjel i Den norske dataforening.

Aida er utdannet PhD i Informatikk fra UiO, og sivilingeniør i Teknisk Kybernetikk fra NTNU.

Foredragsholdere: