Kurs 10. oktober i Oslo Praktisk risikostyring

Jobber du allerede med risikostyring eller risikoanalyse? Lær hvordan du mest mulig hensiktsmessig utfører risikostyring og hvordan du utnytter dens potensiale i virksomheten.

arrangeres av Aida Omerovic

Medlempris: 4150,- eks mva Ordinær pris: 5150,- eks mva Meld på

Jobber du med virksomhetsarkitektur, målstyring, endringsledelse, sikkerhet, sårbarhet, eller kost-nytte analyse? I så fall skal du omtrent daglig prioritere dine valg, ta viktige beslutninger, eller gi råd til ledelsen. Da bør du utnytte risikostyringens potensiale for å danne effektiv beslutningsstøtte.

Risikostyring er et tverrfaglig og utfordrende fagområde. Men det kan også gi enorme gevinster og synliggjøre muligheter. Små praktiske knep kan ha betydelige effekter på effektivitet, tjenestekvalitet, verdiskapning og omdømme. Ikke minst gir god risikostyring grunnlaget for å ta bedre beslutninger, prioritere, kommunisere behov/sårbarheter/tiltak/investeringer og forankre beslutninger. I større virksomheter er hensiktsmessig risikostyring avgjørende for samspill, god drift, markedets tillit, forutsigbarhet og evne til endringshåndtering.

Men hvordan utføres risikostyring på en hensiktsmessig måte, og hvordan kan ledelsen best mulig utnytte resultatene av arbeidet med risikostyringen? Dette kan mange virksomheter, med enkle knep, bli mye bedre på. Ofte kan små og enkle tiltak – i forhold til hvordan risikostyringen utføres og utnyttes på – ha store effekter og gi betydelige gevinster.

Dette kurset gir deg praktiske råd og tips til:

 • Hvordan du mest mulig hensiktsmessig utfører risikostyring
 • Hvordan du utnytter risikostyringens potensiale i virksomheten

Deltagerne skal i løpet av kurset:

 • Lære viktige prinsipper for risikostyring i forhold til metodikk, begrepsbruk og forankring
 • Lære beste praksis for formulering og formidling av risikoer, konsekvenser og tiltak
 • Lære hvordan risikostyring bør relateres til selskapets mål og strategier
  Få tips og råd til effektiv dokumentering av risikostyringsarbeidet
 • Lære å trekke ut essensen av en risikoanalyse for en spesifikk del av en verdikjede
 • Bli i stand til å relatere risker mellom ulike nivåer/deler av en organisasjon
 • Få praktiske råd i forhold til effektiv og rask datainnsamling, samt hensiktsmessige konsekvens- og sannsynlighetsskala
 • Få praktiske råd i forhold til effektiv håndtering av usikkerhet
 • Lære kriterier for gyldighet av en risikoanalyse og når en risikoanalyse bør oppdateres
 • Lære å håndtere fallgruver og spesialtilfeller, for eksempel mange relaterte risker, avhengigheter mellom tiltak, varierende akseptansekriterier, eller sjeldne hendelser med høye konsekvenser
 • Lære knep for å prioritere tiltak og begrunne anbefalinger, basert på enkle kost-nytte vurderinger

Kurset er en kombinasjon av teori, råd, praktiske eksempler og diskusjon.

Det er en fordel å ha tatt «Kom i gang med risikoanalyse» – kurset i regi av Den Norske Dataforening før man tar dette kurset.

Dersom deltakeren allerede jobber med risikostyring eller har en viss bakgrunn innen risikoanalyse, forutsettes det ingen andre forkunnskaper/kurs.

Deltakeravgift:
Earlybird: Påmelding til og med 1. oktober og spar 500,-
Medlem: Kr 4.150,- (eks. mva)
Ikke-medlem: Kr 5.150,- (eks. mva)

Påmelding fra og med 2. oktober 2019:
Medlem: Kr 4.650,- (eks. mva)
Ikke-medlem: Kr 5.650,- (eks. mva)

Deltakeravgiften inkluderer:
– kurs
– lunsj og pauseservering

Avbestilling:
Påmeldingen er bindende. Deltakere som er forhindret fra å møte kan erstattes med en annen deltaker. Kun skriftlig avbestilling gjelder.

Foredragsholdere: