Frokostmøte 14. september i Oslo Prompt engineering – Hvordan snakke med eller få mest ut av generativ AI som ChatGPT

Faggruppen AI (kunstig intelligens) inviterer til frokostmøte torsdag 14. september.  

arrangeres av Brian Elvesæter & Espen Remman og resten av fagfolkene fra faggruppen AI (Kunstig intelligens)

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: kr 500,- (2 gratis prøvetimer) Meld på

I dag kan du få hjelp til å løse mange ulike digitale problemer ved å skrive, i klartekst, til språkmodeller som ChatGPT, bildeverktøy som DALL-E, samt ulike typer «copiloter» som f.eks. GitHub Copilot (for programmerere) og Office 365 Copilot (for kontorapplikasjoner). 

Kunsten å mestre slike verktøy har gitt navn til en ny type ferdighet: «Prompt engineering» eller «effektiv instruksjonsutforming» på norsk. Hvordan skal man utforme forespørsler og instrukser til AI-modellene slik at man får ønsket respons – f.eks. best mulig svar fra ChatGPT eller et troverdig bilde fra DALL-E? 

Dette belyser vi i dette seminaret! 

Program:

08.00 08:25 Lett servering
08.25 Velkommen — Brian Elvesæter Faggruppen AI (kunstig intelligens) ønsker velkommen og introduserer temaet.
08.30 Prompt Engineering - an Art, a Science, or your next Job Title? — Maxim Salnikov It's quite ironic that to interact with the most advanced AI in our history - Large Language Models: ChatGPT, etc. - we must use human language, not programming one. But how to get the most out of this dialogue i.e. how to create robust and efficient prompts so AI returns exactly what's needed for your solution on the first try? After my session, you can add the Junior (at least) Prompt Engineer skill to your CV: I will introduce Prompt Engineering as an emerging discipline with its own methodologies, tools, and best practices. Dette foredraget vil holdes på engelsk.
09.05 Hvordan forme prompts[instruksjoner?] for ChatGPT og andre generative språkmodeller i applikasjoner? — Espen Remman Vi gjennomgår hvordan applikasjoner som bruker ChatGPT kan se ut. Vi ser på hvilke føringer applikasjoner generelt og applikasjoners oppgave spesielt legger i prompt engineering.  I presentasjonen trekker vi på erfaringene fra en chat-løsning som er planlagt lansert i september av virksomhet «X». 
09.40 Oppsummering og diskusjon — Brian Elvesæter Oppsummering og diskusjon rundt presentasjoner og innlegg. Foredragsholderne svarer på spørsmål fra salen.

Foredragsholdere: