30. mars Region Sør-Øst: Årsmøte 2022

Det innkalles til ordinært årsmøte i Den norske dataforening, region Sør-Øst

arrangeres av Styret i DND Sør-Øst

Medlempris: Gratis Ordinær pris: Gratis Meld på

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett. Dersom du ønsker å delta i digital avstemming under årsmøtet må du registrere deg på forhånd.

Meld deg på her. Link til møtet vil bli sendt ut dagen før.

Følgende saker vil bli behandlet:

 1. Åpning/godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2021
 4. Regnskap for 2021
 5. Valg av styre- og varamedlemmer for 2022:
 6. Valg av leder
 7. Valg av styremedlemmer 
 8. Valg av valgkomite for 2023
 9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte, 22. og 23. april, Stavanger 
 10. Orientering om aktivitetsramme for 2022
 11. Orientering om rammebudsjett for 2022