30. mars i Oslo Region Sør-Øst: Årsmøte 2022

Det innkalles til ordinært årsmøte i Den norske dataforening, region Sør-Øst

arrangeres av Styret i DND Sør-Øst

Medlempris: Gratis Ordinær pris: Gratis Meld på

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett. 

Les innkallingen til årsmøte for årsmøtet for region vest 2022 her: Årsmøte 2022 – Region Sør-Øst

Meld deg på her

Følgende saker vil bli behandlet:

 1. Åpning/godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2021
 4. Regnskap for 2021
 5. Valg av styre- og varamedlemmer for 2022:
  1. Valg av leder
  2. Valg av styremedlemmer 
 6. Valg av valgkomite for 2023
 7. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte, 22. og 23. april, Stavanger 
 8. Orientering om aktivitetsramme for 2022

Årsmøte går sømløst over til den faglige delen av årsmøtet (ca 1730):

 • Muligheter med Rebel v/Peter Jetzel, daglig leder, Rebel
 • Bli kjent med Dataforeningens fagstyrer:  Faggruppen Bærekraft v/Mari Myking
 • Idemyldring: Tema som tas opp på Landsmøtet i april