Rosing og Rosing Coding Challenge 16. - 22. mars Rosing Coding Challenge: Åpen runde

Rosing Coding Challenge (RCC) er en landsomfattende konkurranse hvor programmerere - i denne første runden kun java-programmerere - kan måle sine ferdigheter mot andre.

Rosing Coding Challenge handler først og fremst om å trekke programmeringsfaget ut av skyggene og inn i spotlighten. Vi skulle selvsagt gjerne spandert på vinneren en reise for to til Java, men som en ideell forening må vi være litt mer nøysomme. Vinnerne får masse heder og oppmerksomhet og et synlig bevis på sin innsats i form av en plakett med navn inngravert.

Påmeldingen stenger 9. mars kl 12:00

Og: det å delta i denne konkurransen vil gi deg en idé om hvor du står i forhold til andre programmerere, og du får deltakerbevis med dine resultater som kan være et avgjørende tilskudd til den neste stillingssøknaden din. Etter at de endelige resultatene foreligger får alle som ønsker det et deltakerbevis med en vurdering av det du oppnådde i konkurransen.

Deltagerbeviset kan også utvides til å inkludere et «proof of skills» dokument. I så fall vil vi be deg løse noen tilleggsoppgaver etter avslutning av konkurransen. Du kan da sammenligne egen prestasjon med resultater fra tidligere empirisk forskning på profesjonelle javautviklere internasjonalt (utført ved Simula Research Laboratory og Universitetet i Oslo).

Les mer om konkurransen og meld deg på: Rosing Coding Challenge.