Debatt og Frokostsamling 9. november Rundebordssamtale med Rosings hedersprisvinner Arve Føyen

Arve Føyen har vært en aktiv pådriver i grenselandet mellom jus og teknologi i en mannsalder. Han er jurist og har i 35 år drevet eget advokatfirma, hvor han har jobbet med mange forskjellige juridiske saker knyttet til IT, telekom, media og mediedistribusjon, teknologiorientert IPR, Internet og Web 2.0, Outsourcing, cloud computing, databeskyttelse og personvern.

arrangeres av Privat: R. Christian Torp og er en del av serien Fredag morgen

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: Gratis for medlemmer

(Begrenset antall plasser. Medlemmer hadde fortrinnsrett. Samlingen ble streamet.)

Hedersprisen gikk i 2018 til Arve Føyen.

Arve Føyen har vært en aktiv pådriver i grenselandet mellom jus og teknologi i en mannsalder. Han er jurist og har i 35 år drevet eget advokatfirma, hvor han har jobbet med mange forskjellige juridiske saker knyttet til IT, telekom, media og mediedistribusjon, teknologiorientert IPR, Internet og Web 2.0, Outsourcing, cloud computing, databeskyttelse og personvern.

Fra 2008 til 2016 satt han i Personvernnemnda. Vinneren har vært en aktiv talsperson i forbindelse med problemstillinger knyttet til GDPR. Han har vært leder av IT-politisk råd i DND siden 2016.

Se Arves takketale her

«Fredag morgen hos DND» er denne gang i form av en rundebordssamtale med Arve. Vi oppfordrer de av dere som ønsker å delta på samlingen til å aktivt være involvert i samtalen.

Om Rosings hederspris
Rosingakademiets Hederspris deles ut til enkeltpersoner som på en fortjenestefull og betydelig måte har bidratt i utviklingen, markert og preget norsk IT-fag og -bransje nasjonalt eller internasjonalt over en lengre periode. Prisen deles ut de år det er funnet verdige kandidater. Prisen ble delt ut første gang i 1998, da professorene Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard ble hedret for sin pionérinnsats innen objektorientering.
Andre vinnere av denne prisen gjennom årene er Georg Apenes, Gisle Hannemyr, Jon Stephenson von Tetzchner, Thomas Hysing, Helge Seip, Lars Monrad-Krohn, – og mange flere. Se https://event.dnd.no/rosing/rosing-hederspris for en komplett historisk oversikt.

Foredragsholdere: