Digitalt frokostseminar 8. oktober Safespring-Norsk leverandør av skytjenester

Velkommen til nettverksmøte med Safespring på Teams!

arrangeres av Øyvind E. Ransedokken og resten av fagfolkene fra faggruppen Skytjenester

Medlempris: Gratis for alle Meld på

Safespring leverer sikre, raske og skalerbare skytjenester for privat og offentlig sektor i Norge og Sverige. Safesprings infrastrukturtjenester (IaaS-virtuell server, lagring og back-up) egner seg bra for kunder som utvikler og drifter applikasjoner hvor automatisering via API blir etterspurt. Safespring utvikler og drifter sine tjenester i egne datasenter i Norge (Oslo) og Sverige (Stockholm) og tilrettelegger for at deres kunder kan etterleve relevant regulatorisk rammeverk, herunder personvernregelverket (GDPR). Safespring vil presentere sine løsninger og gi eksempler på hvordan tjenestene kan benyttes, samt eksempler på noen usecases hvor ulike virksomheter benytter Safesprings tjenester.

Agenda:
Velkommen v/Dataforeningens faggruppe for skytjenester

Intro til Safespring

Usercase med Safespring skytjenester for Compute, Storage, Backup, Private Cloud

Customer usercase: Safespring har mange kunder innenfor privat og offentlig sektor i Norge og Sverige. Noen kundecaser vil bli presentert for  inspirasjon.

Fra Safespring treffer dere Fredric Wallsten, daglig leder, samt Anders Bruvik, leder for det tekniske teamet.

Foredragsholdere: