Digitalt nettverksmøte 14. juni Samskaping av nasjonal informasjons­arkitektur

Samskaping av arkitektur på tvers av det offentlige Norge er vanskelig. Digdir løfter på sløret og viser hvordan informasjonsforvaltningsmiljøet har jobbet med det de siste årene.

arrangeres av Gorm Braarvig og resten av fagfolkene fra faggruppen Virksomhetsarkitektur

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: Kr 150,- inkl mva for ikke-medlemmer Meld på

Det er utilstrekkelig kompetanse på informasjonsforvaltning i det offentlige Norge. For å sikre effektiv erfarings- og kompetansebygging på informasjonsforvaltning i Norge har Digdir en faglig arena for informasjonsforvaltning og deling av data. Arenaen er en del av samskapingen av nasjonal informasjonsarkitektur.

Foredragsholdere: