Nettverksmøte 9. mars i Oslo Schrems II dommen har endret arkitektens rolle, på godt og vondt

Velkommen til nettverksmøte med Bjørn Arild Bakken som er løsningsarkitekt i Sopra Steria!

arrangeres av Valéry Buzungu og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Medlempris: Gratis for alle Meld på

Det europeiske Personvernrådet(EDPB) tilsidesatte personvernavtalen Privacy Shield og kom med en dom. Dette førte til at bedrifter vegret seg for å benytte skyen. Nå har EDPB kommet med oppdatert veiledning, som er en mer risikobasert tilnærming. Arkitekter må idag etter denne dommen ha en mer helhetlig forståelse av løsningen og mer teknisk forståelse og de må sette seg inn i det juridiske forholdene som er satt av EDPB. Jeg vil gå igjennom hva som kreves av en skyarkitekt etter denne dommen, med eksempler og praksiser fra andre land.

Foredragsholdere: