Seminar 8. november Seminar om Distribuert Data Governance

DAMA og BearingPoint inviterer til seminar om Distribuert Data Governance med tema "Hvordan bygge data-bro i et desentralisert landskap?"

arrangeres av Nora Skjelstad og resten av fagfolkene fra faggruppen DAMA (Data Management Association - Norway Chapter)

I et teknologisk landskap med nye verktøy, skyreiser og omstilling så langt øyet kan se, er effektiv og bærekraftig styring og kontroll med data avgjørende for virksomheters evne til å bli data- og analysedrevne. Med fremveksten av skyteknologi og konsepter som Data Mesh og Data Fabric finner mange av oss i et paradigmeskifte hvor vi må revurdere hvordan vi organiserer data og analyse, der hvor stadig flere virksomheter ser til et distribuert dataeierskap.

DAMA og BearingPoint inviterer deg til et spennende seminar der du vil lære mer om hvordan man kan tilrettelegge en virksomhet sitt eierskap til og styring av egen data for fremtidig suksess. Bli med og hør Statnett, Møller og Fremtind dele innsikt og erfaringer om Data Governance i et desentralisert landskap. Det vil også være en paneldebatt der foredragsholderne vil diskutere utfordringer og muligheter for fremtidens løsninger.

Tid: Onsdag 8. november fra kl. 15.00 – 17.00
Sted: BearingPoints lokaler (Tjuvholmen alle 3, 7. etg.)

Program

14.30 | Dørene åpner
15.00 |  Velkommen | Axel Vislie Mikkelsen fra BearingPoint
15.10 | Hva er Data Governance? | Nora Skjelstad fra DAMA
15.20 | Erfaringer med å implementere et styringssystem for informasjonsforvaltning basert på prinsippet om desentralisert eierskap til- og forvaltning av informasjon | Ingard Moen fra Statnett
15.40 | Making it real | Geoffrey van IJzendoorn-Joshi fra Møller
16.00 | Pause
16.10 | Hvordan oppnå datademokrati ved hjelp av GDPR? | Mathias Meisfjordskar fra Fremtind
16.30 | Paneldebatt og spørsmål fra salen

Fra kl. 17.00 – 19.00 inviterer vi til pizza og mingling for de som har mulighet. Dette er en flott anledning til å møte bransjekolleger, både gamle og nye. Merk at vi tar forbehold om ledige plasser.