Call for presentation og Konferanse 1. februar i Trondheim Sikkerhet & Sårbarhet 2019. Send inn forslag til foredrag

Har du erfaringer du ønsker å dele? Kompleksitet er den største sårbarheten i det norske digitale samfunnet i dag ifølge NSM. Er det mulig å redusere risikoen uten å redusere kompleksiteten? Hva kan vi gjøre for å sikre leverandørkjedene?

Espen A. Fossen

arrangeres av Espen A. Fossen og resten av fagfolkene fra faggruppen Informasjons­sikkerhet

Økt takt og fokus på digitalisering kan gi god samfunnsøkonomisk effekt, men trusselbildet endrer seg når den digital kompleksiteten øker. Hvordan ivaretar man tilgjengeligheten, som f.eks. for de svakeste som en del av digitalisering?

Snart 1 år med GDPR, hvilken gode og dårlige erfaringer har man gjort seg i dette arbeid og hva er effekten av innføringen? Hvordan kan kunstig intelligens benyttes i tråd med GDPR?

Vi ønsker innspill til gode og dårlig erfaringer med personvernforordningen, digital kompleksitet, sikker bruk av kunstig intelligens, sikring av leverandørkjeder og infrastruktur. Tar du utfordringen?

Sikkerhet og Sårbarhet 7.-8. mai 2019 i Trondheim er møtestedet for deg som er opptatt av informasjonssikkerhet og IT. Vil du lære, forstå sammenhenger, bli oppdatert og knytte kontakter – da er Sikkerhet og Sårbarhet 2019 stedet for deg!