Konferanse 26. - 28. august i Lillehammer Sikkerhetsfestivalen 2019

Sikkerhetsfestivalen er en arena for erfaringsutveksling og arrangeres av Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF). Den norske dataforening er en av mange samarbeidspartnere.

Samarbeid. Åpent for alle. Tverrfaglig.

HVA ER SIKKERHETSFESTIVALEN?

Sikkerhetsfestivalen er en arena for erfaringsutveksling. Den arrangeres for første gang i 2019. Vår ambisjon er at dette skal bli Norges største og viktigste sikkerhetsarrangement, og en samlende arena for alle med interesse eller ansvar for informasjonssikkerhet og IKT-sikkerhet.

Festivalen er et samarbeidsarrangement mellom en rekke virksomheter og organisasjoner som jobber med sikkerhet i Norge. Initiativtager er Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) som feirer sitt 25-årsjubileum i 2019.

NÅR ARRANGERES SIKKERHETSFESTIVALEN?

Sikkerhetsfestivalen 2019 arrangeres 26.-28. august på Lillehammer.

HVEM ARRANGERER SIKKERHETSFESTIVALEN?

Hovedarrangør for Sikkerhetsfestivalen er Norsk Informasjonssikkerhetsforum i samarbeid med Oppland fylkeskommune og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Samarbeidspartnere i festivalen er Den norske dataforening, Cloud Security Alliance, ISACA, IKT-Norge, Difi, NorSIS, Cyberforsvaret, Cyber ingeniørskolen, Næringslivets sikkerhetsråd, Lillehammer kommune, NTNU og Universitetet i Oslo.

Gå til festivalens nettside