Digitalt nettverksmøte 5. april Skattlegging av kryptoinvesteringer – praktiske råd til skattemeldingen

Fagstyret Blockchain arrangerer sammen med Ræder et kombinert seminar/webinar om skattlegging av kryptovaluta og NFT-er og hvordan opplysninger skal innrapporteres i skattemeldingen. Vi vil også si noe om hvordan en kan gå frem dersom en ønsker å rette skattemeldinger for tidligere år.

arrangeres av Kyrre W. Kielland og resten av fagfolkene fra faggruppen Blockchain

Medlempris: Gratis for alle Meld på

Det nærmer seg frist for levering av skattemeldingen for 2021. Det er mange som har investert i kryptovaluta som skal rapportere opplysninger for første gang. Det er stadig flere som handler på desentraliserte børser («DEX»-er) som del av det som kalles desentralisert finans («DeFi»). Det skaper særlige utfordringer knyttet til beregning av skattepliktig gevinst og fradragsberettiget tap, og kan gjøre det komplisert når opplysninger skal innrapporteres. Det er mange som har fått opp øynene for NFT og kryptokunst i 2021. Det er særlige regler når det gjelder formues og inntektsbeskatning av NFT-er og kryptokunst, og opplysningene skal innrapporteres på ikke helt samme måte som kryptovaluta. Noen krypto- og NFT-investorer har kanskje også opplysninger som burde vært rapportert for tidligere år.

Kort om temaer som vil tas opp på seminaret:

  • Kort om beskatning av kryptovaluta og NFT-er, herunder skattemessige konsekvenser av staking, airdrops, cross chain bridging, wrapped tokens mv
  • Særlig om utfordringer knyttet til investeringer på desentraliserte børser og handelsplattformer
  • Gjennomgang av hvordan utfylling av skattemeldingen skal skje når en har investert i kryptovaluta og NFT-er
  • Retting av opplysninger i skattemeldingen for tidligere år
    Praktisk skatteberegning – Q&A med Kryptosekken
  • Fordelen med en lokal sentralisert handelsplattform – En intro av NBX

Foredragsholdere: