Prisutdeling 9. februar i Oslo SmartBy – Awards

Nå er det gått et år til og vi skal kåre Årets Smartbyløsning for 2021. Norge er et land med mange dyktige aktører som utvikler og leverer SmartBy-løsninger. Disse aktørene fortjener å synliggjøres og løftes frem som gode eksempler. Årets SmartBy-pris blir denne gangen gjennomført på Software konferansen i 2022.

arrangeres av Sven Pihl og resten av fagfolkene fra faggruppen SmarteByer

Nominér din kandidat

SmartBy-løsninger er løsninger som bidrar til at SmartBy-målene oppnås. Dette kan være løsninger innenfor smart helse, smart samferdsel, smarte bygninger, smart infrastruktur eller andre innovative verdi-drivende tjenester. Gode SmartBy-løsninger er gjerne løsninger som forenkler samhandling og deling av ressurser. Tjenester som utnytter sanntidsdata fra mange typer datakilder, er et annet eksempel på typiske SmartBy-løsninger.

Selv om digital teknologi er grunnlaget i SmartBy-løsningene, er det ikke teknologi som i seg selv er målet. Teknologien er kun et middel for å oppnå konkrete mål for menneskene i SmartByen.

Løsninger som ble lansert i 2021 kan nomineres. Det samme kan løsninger som har blitt lansert tidligere, men som har fått et stort gjennombrudd i 2021

Hva er en SmartBy

En SmartBy bruker digital teknologi til å gjøre byen til et bedre steder å leve, bo og arbeide i. SmartBy-initiativer har som mål å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, samt å redusere klima- og miljøproblemer i byene. (Kilde: Meld. St. 27 2015–2016; Digital agenda for Norge).

Tidligere vinnere

2017 – Halden Kommune
For sin utvikling av ett fremtidsrettet helseløsning som gjør at nyutskrevne pasienter kan være hjemme i stedet for på sykehjem.

2018 – Stavanger Kommune
For sin løsning som har gitt åpen og tilgjengeliggjort data som gjør det mulig for offentlig og private aktører å lage gode tjenester.

2019 – InfoTiles
For sitt arbeid å koble sammen ulike datakilder og sette dem sammen i nye, meningsbærende sammenhenger.

2020 – Smart Vann Hvaler
For sin tjeneste som bidrar til redusert vannforbruk og økt vannbevissthet hos innbyggerne, og på den måten redusere både kostnader og utslipp.

Nominér din kandidat

 

Gi en kort og konkret beskrivelse av løsningen og hvordan den fungerer på en enkel og lettfattelig måte.
Beskriv hvordan løsningen har bidratt til å gjøre innbyggerenes liv enklere, bedre eller verdiøkt på en eller annen måte
Beskriv kort hvem som står bak løsningen; personene eller virksomheten

Din kontaktinfo

Max. file size: 32 MB.
Presentasjon/video/bilde