Prisutdeling 9. mai i Oslo SmartBy – Awards

Nå er det gått et år til og vi skal kåre Årets Smartbyløsning for 2021. Norge er et land med mange dyktige aktører som utvikler og leverer SmartBy-løsninger. Disse aktørene fortjener å synliggjøres og løftes frem som gode eksempler. Årets SmartBy-pris blir denne gangen gjennomført på Software konferansen i 2022.

arrangeres av Sven Pihl og resten av fagfolkene fra faggruppen SmarteByer

Nominér din kandidat

SmartBy-løsninger er løsninger som bidrar til at SmartBy-målene oppnås. Dette kan være løsninger innenfor smart helse, smart samferdsel, smarte bygninger, smart infrastruktur eller andre innovative verdi-drivende tjenester. Gode SmartBy-løsninger er gjerne løsninger som forenkler samhandling og deling av ressurser. Tjenester som utnytter sanntidsdata fra mange typer datakilder, er et annet eksempel på typiske SmartBy-løsninger.

Selv om digital teknologi er grunnlaget i SmartBy-løsningene, er det ikke teknologi som i seg selv er målet. Teknologien er kun et middel for å oppnå konkrete mål for menneskene i SmartByen.

Løsninger som ble lansert i 2021 kan nomineres. Det samme kan løsninger som har blitt lansert tidligere, men som har fått et stort gjennombrudd i 2021

Hva er en SmartBy

En SmartBy bruker digital teknologi til å gjøre byen til et bedre steder å leve, bo og arbeide i. SmartBy-initiativer har som mål å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, samt å redusere klima- og miljøproblemer i byene. (Kilde: Meld. St. 27 2015–2016; Digital agenda for Norge).

Tidligere vinnere

2017 – Halden Kommune
For sin utvikling av ett fremtidsrettet helseløsning som gjør at nyutskrevne pasienter kan være hjemme i stedet for på sykehjem.

2018 – Stavanger Kommune
For sin løsning som har gitt åpen og tilgjengeliggjort data som gjør det mulig for offentlig og private aktører å lage gode tjenester.

2019 – InfoTiles
For sitt arbeid å koble sammen ulike datakilder og sette dem sammen i nye, meningsbærende sammenhenger.

2020 – Smart Vann Hvaler
For sin tjeneste som bidrar til redusert vannforbruk og økt vannbevissthet hos innbyggerne, og på den måten redusere både kostnader og utslipp.