Snarvei til Fremsynt

Dataforeningens prediksjonsturnering.

Gå direkte til registrering og delta via web.
Svarfrist for denne runden er 4.oktober

Les detaljer om turneringen og bruk av deltakerapp.

arrangeres av Asgeir Myhre og resten av fagfolkene fra faggruppen SnIT