Nettverksmøte 21. oktober Hva kan vi lære av en bransje i radikal endring?

arrangeres av Asgeir Myhre og resten av fagfolkene fra faggruppen SnIT

Medlempris: Samlingen er inkludert i årsmedlemskap for SnIT Meld på

Hvordan påvirker digitalisering logistikk og transportbransjen?

  • Hvilke roller og oppgaver har CIO/IT-direktører og digitaliseringsansvarlige i større logistikk/transportvirksomheter?
  • Hvordan endres dette over tid?
  • Mulig erfaringsoverføring til andre bransjer

Innledere:
Are Kjensli, direktør for NHO Logistikk og transport
Tom Puntervoll-Pedersen,IT-dir varestrøm/lager NorgesGruppen
Terje Storhaug, CIO/Head of Digital Platforms and Systems i Ruter
Christen Rehn, Direktør TINE IT.

SnIT er Dataforeningens nettverk for IT-ledere og digitaliseringsansvarlige.
Vi er ca 30 medlemmer fra store og små, private og offentlige virksomheter.

Med 6-7 årlige samlinger, (i normalår også inkludert en studietur) ser vi nærmere på utfordringer som er spesielt relevante for CIO/CDO/IT-ledere og digitaliseringsansvarlige. SnIT er en leverandørnøytral arena med fokus på yrkesprofesjonalisering gjennom deling av erfaring og kunnskap.

Samlingene er åpne for medlemmer som betaler en årlig kontingent. Denne gir også fri adgang på SW – en av Dataforeningens flaggskipskonferanser.

Neste samling:
Uke 48: «Muligheter og fallgruver i utnyttelsen av skyteknologi»
(mer info kommer)

Er du interessert i medlemskap: Ta kontakt med asgeir@dnd.no