18. september i Oslo Nikolai Astrup møter SnIT-medlemmene 18. september

4. nettverkssamling i 2019: Denne gang skal vi snakke med digitialiseringsministeren og flere andre nøkkelpersoner om offentlig IT.
Stikkord: Digitaliseringsstrategi - KI-strategi - neste generasjons nødnett.

arrangeres av Asgeir Myhre og resten av fagfolkene fra faggruppen SnIT

Medlempris: Samlingen og påfølgende middag er inkludert i årsmedlemskap for DNDs ledernettverk SnIT Ordinær pris: Årsmedlemskap i nettverket koster kr 15.000 + mva.
Les mer om innhold og betingelser her:
https://www.dataforeningen.no/faggruppe/snit/
Meld på

SnIT er Dataforeningens nettverk for IT-ledere. Vi arrangerer 5-6 samlinger pr år med aktuelle faglige tema, gode innledere og engasjerende diskusjoner. Alle samlinger avsluttes med en sosial sammenkomst/middag med mulighet for videre uformell diskusjon av dagens tema.

I nettverket møter du andre IT-ledere med ønske om å dele erfaringer på nøytral grunn.

I tillegg til samlingene arrangerer vi en årlig studietur.

Medlemskapet inkluderer også fri deltakelse på «Software» – Dataforeningens store årlige konferanse, som bl.a. har et eget spor for ledelse og strategi.

Foredragsholdere: