31. oktober i Oslo SnIT Nettverkssamling: Hva kreves av neste generasjon IT-ledere?

Dagens CIO / CTO / CDO / innovasjons- og digitaliseringsansvarlige lever med endringer i høyt tempo. Hva med de som skal ta over etter oss? Vil kunstig intelligens, maskinlæring, informasjonssikkerhet, personvern, skytjenester osv være like sentrale begreper for dem - eller møter de helt nye utfordringer?

arrangeres av Asgeir Myhre og resten av fagfolkene fra faggruppen SnIT

Medlempris: Samlingen og påfølgende middag er inkludert i årsmedlemskap for DNDs ledernettverk SnIT Ordinær pris: Årsmedlemskap i nettverket koster kr 15.000 + mva. Les mer om innhold og betingelser her: https://www.dataforeningen.no/faggruppe/snit/ Meld på

Meld deg på denne SnIT-samlingen hos BI, hvor du kan høre fra og diskutere med Ragnvald Sannes og hans kolleger. De jobber til daglig med studentene som kanskje skal ta over din posisjon om 10-20 år

Foredragsholdere:

Arrangeres i samarbeid med Faggruppen for ledelse og strategi