Konferanse 12. - 13. februar i Oslo Software 2020

«Norge digitaliseres - vi får jobben gjort»

Reserver dagene 12. og 13. februar 2020 i din kalender allerede nå!

arrangeres av mer enn 50 frivillige ildsjeler fra DNDs fagrupper

8 konferanser i 1

Software-konferansen består av 8 spor over 2 dager. Sporhopping er lov! Det betyr at du kan plukke det beste fra 8 distinkte konferanser til prisen av 1.

Overordnet for alle sporene er et ønske om å bringe fram prosjektene, menneskene, teknologiene og virksomhetene som dag for dag bygger sten på sten for å bringe det norske samfunnet inn i en trygg, digital fremtid, til inspirasjon og motivasjon.

Software er konferansen hvor de som setter målene møter de som skal gjøre jobben når «alt skal digitaliseres».

Kom og hør på erfaringer og vyer. Du kan utfordre og ta del i viktige diskusjoner, Du kan dele og få viktige innspill basert på «hands-on» erfaring.

Om konferansen

Digitalisering bidrar til omfattende samfunnsendringer. Kontakten mellom mennesker, myndigheter og virksomheter endres radikalt. Ofte vinner vi mye på effektivitet og kvalitet, og kanskje går noe tapt som vi gjerne skulle bevart.

Regjeringen har lansert en ambisiøs digital strategi for Norge, og offentlig sektor kan vise til mange gode resultater og flere gode planer. Offentlig IT-satsing til innbyggernes beste er alltid en viktig del av temaet for DNDs Software-konferanse. Vi vil dykke ned i mulighetene og utfordringene som følger av regjeringens strategi.

Men vi ønsker også å belyse og diskutere hvordan digitalisering påvirker bransjer og næringer, endrer arbeidsplassene og arbeidsoppgavene våre. Derfor vil vi ha innledere fra mange private virksomheter som har vært gjennom eller står midt i et digitaliseringsløft.

Begge dager starter og slutter med keynote-foredrag i plenum, men hoveddelen av konferansen finner du i 4 parallelle spor hver dag. Der kan du kan velge mellom ca 70 innlegg fra dyktige fagfolk som ønsker å dele kompetanse, erfaring og engasjement med likesinnede.

I tillegg får du mulighet til å delta i korte workshops med «hands-on» aktivitet hver dag.

Og selvsagt blir det også SW2020 After Dark (“The return of the nerds”) og Faggruppen Smarte Byer vil dele ut prisen for årets beste løsning innenfor fagområdet.

Bli foredragsholder eller arranger en workshop!

Forberedelsene til Software 2020 er godt i gang, og vi ønsker din hjelp til å lage en interessant, engasjerende og nyttig konferanse for alle oss som må gjøre jobben når samfunnet skal digitaliseres til innbyggernes beste. Mer enn 70 foredrag og workshops vil bli avviklet i løpet av de 2 dagene. Vi søker deg som foredragsholder. Foreløpige temaer:

  • Utfordringer og muligheter knyttet til digitalisering av Norge, får vi realisert gevinstene?
  • Digitalisering øker behovet for skytjenester
  • Lederoppgaver og -utfordringer når digitaliseringsjobben skal gjøres
  • Erfaringsrapporter fra integrasjonsprosjekter
  • Virksomhetsarkitektur
  • Informasjonssikkerhet
  • Kunstig intelligens og robotikk
  • Mine data, fra plan til handling

Har du lyst til å delta med et innlegg?

Vil du være med og arrangere en workshop under konferansen?

Har du forslag og ønsker til tema som du vil ha belyst under konferansen? Send epost til Signe@dnd.no

Bli SW2020 partner

Vi søker partnere i flere kategorier.

Les mer om våre partnerpakker her.

Super Early Bird

De første 25 som melder seg på Software 2020 får en super early bird-pris. (Spar 50 %)

Møt ildsjelene som står bak

Software 2020 er Norges største  IT-dugnad. Et 50-talls frivillige profesjonelle bruker mer enn 2500 timer på å skape SW2020.