Digital konferanse 10. - 11. februar Software 2021

Digitalt samfunn med mennesker i sentrum: Er vi på rett vei?

arrangeres av Asgeir Myhre og resten av fagfolkene fra faggruppen Software 2021

Mange gode foredrag | Mange fysiske møteplasser | En digital, nasjonal overbygning  Les mer