Konferanse 9. - 10. februar SW2022

Et samfunn skapt med enere og nuller

arrangeres av Asgeir Myhre og resten av fagfolkene fra faggruppen Software 2022

Enere og nuller?
Vi snakker ikke om vinnere og tapere
Det binære språket, som datamaskiner benytter for å motta instruksjoner og løse oppgaver, består av to siffer, oftest 1 og 0. Vi tenkte det var greit å minne oss selv på noen grunnelementer bak megatrenden som preger vår tids samfunnsutvikling, selv om SW2022 ikke skal handle om maskinkodespråk.

Det skal handle om hvordan vi forstår og utnytter teknologiens muligheter for å skape et samfunn det skal være godt å være del av.  Les mer

teknologi | prosess | virksomhetsutvikling