Tech-frokost 26. september i Oslo Hvordan kunstig intelligens kan spille helsepersonell gode og redde liv

Kunstig intelligens blir stadig viktigere innen helse og medisin, men hvilken gevinst gir det for leger og pasienter? Er det så stort og avansert som det høres ut som? Og hva skal til for å lykkes med digitalisering av helsesektoren i Norge?

arrangeres av DND og er en del av serien Tech-frokost

Medlempris: Gratis Ordinær pris: Gratis Meld på

 

Robert Steen, Ishita Barua og Eirik Gulbrandsen tenker høyt, klokt og praktisk!

I dag ser vi at norske sykehus har begynt å ta i bruk KI-verktøy i klinikken som ledd i diagnostikken. Hvordan kan KI fremover bidra til å lette hverdagen til helsepersonell og hvordan vil det påvirke behandlingsforløpet for pasienter i norsk helsevesen? Dette skal Ishita Barua snakke om på Tech-frokost. Ishita utgir boken «Kunstig intelligens redder liv – AI er legenes nye superkrefter» på Cappelen Damm denne høsten.

Robert Steen er en nestor innen helsepolitikken i Norge. I årevis har han jobbet for å løfte kompetansen om velferdsteknologi og behovet for en radikal endring av hvordan vi løser morgendagens oppgaver i helsesektoren med fokus på handlinger. Vi utfordrer han på hva en forpliktende nasjonal digitaliseringsplan skal inneholde – hva er viktigst for Norge?

Avslutningvis blir det en samtale mellom Robert Steen, Ishita Barua og Eirik Gulbrandsen. Gulbrandsen er senioringeniør i Datatilsynets avdeling for avdeling teknologi, analyse og sikkerhet. Samtalen blir fasilitert av Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway.

Foredragsholdere:

I dette møtet nyttiggjør vi oss også kompetansen i faggruppene AI (Kunstig intelligens) og Helse og IKT.