Digitalt nettverksmøte 17. mars i Nettmøte Teknologi og bærekraft – God helse og livskvalitet

Velkommen til et inspirerende nettverksmøte om teknologi og bærekraft. Vi utforsker tre case om hvordan teknologi kan bidra til god helse og livskvalitet.

arrangeres av Enja Nyholt og resten av fagfolkene fra faggruppen Bærekraft

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: Kr. 375,- for ikke-medlemmer Meld på

Hva har 5G, hololens, elektronisk kontroll og spillteknologi til felles? Faggruppen for Bærekraft inviterer til et inspirasjonsforedrag som treffer FNs Bærekraftsmål 3 om god helse og livskvalitet. Vi oppfordrer til å ta med morgenkaffen, og få en gøy og lærerik start på dagen. Du vil få innblikk i dagsaktuelle problemstillinger innen bærekraft og eksempler på hvordan konkrete teknologier kan løse disse.

Dette frokostmøtet er for alle de som er interessert i skjæringspunktet mellom teknologi og bærekraft, eller som ønsker inspirasjon til hvordan bidra til FNs bærekraftsmål.

Du vil få tilsendt link (Teams) i forkant av møtet fra Signe@dnd.no.

Vi sees 17 mars!

Program:

Innledning Sammenhengen mellom IKT, helse og bærekraft
Case 1: HoloCare — Jarl Erik Cedergren, Sopra Steria HoloCare leverer gjennom tett samarbeid med klinikerne holografiske løsninger som tilbyr unik visualisering av pasient spesifikke organer basert på CT og MR bilder av pasienten. Holografisk 3D visualisering gir et helt nytt innblikk i pasientens anatomi og patologi slik at komplekse prosedyrer kan forenkles og forbedre pasienten sin behandling.
Case 2: Co-creation for å nå fremtidens utadvendte sykehus — Sigbjørn Isene og Jane Leon Heimdal, Telenor Bedrift Fremtidens helsetjenester vil i mye større grad være digitalisert. Demografien i Norge tilsier at vi i fremtiden vil leve lenger, flere vil ha kroniske sykdommer og totalt sett vil flere trenge helsetjenester. For å sikre et bærekraftig helsevesen for fremtiden er vi avhengige av å tenke nytt og utnytte de mulighetene teknologien kan gi oss. Hvordan etablere et tillitsbasert growth mindset som evner å ta frem den beste anvendelsen av teknologien til det beste for helsevesenet, pasienten og samfunnet vi lever i? Hør mer om hvilken effekt co-creation prosesser kan ha.
Case 3: Lukket legemiddelsløyfe — Arve Melum, Atkins Norge AS, i oppdrag i Helse Sør-Øst Lukket Legemiddelsløyfe dreier seg om IT/teknologi-løsninger som skal bidra til en kvalitetssikret og trygg legemiddelhåndtering slik at du og jeg kan stole på at rett legemiddel gis til rett pasient i rett styrke, på rett måte og til rett tid når man er på sykehus.
Avslutning Vi løfter blikket og adresserer et bredere bærekraftperspektiv og utfordrer foredragsholderne på problemstillinger det vil være viktig å adressere fremover.

Foredragsholdere: