Digitalt nettverksmøte 24. august Teknologi og sirkulær økonomi

Hvordan kan teknologi bidra i utviklingen av en mer sirkulær økonomi? Du får tilsendt Teamslenke dagen før møtet.

arrangeres av Sara Hoff Bjørkli og resten av fagfolkene fra faggruppen Bærekraft

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: 150,- inkl. for ikke-medlemmer Meld på

Klikk her for å delta i møtet

Hvordan kan teknologier som Big data, blockchain, AI og IOT bidra til en mer bærekraftig verden? Faggruppen for bærekraft inviterer til inspirasjonsforedrag der du vil få et innblikk i hvordan teknologier kan være en del av løsningen for å oppnå en mer sirkulær økonomi.

Dette møtet er for alle som er nysgjerrige på sammenhengen mellom teknologi og sirkulær økonomi, eller som ønsker inspirasjon fra dagsaktuell forskning og prosjekter innenfor temaet.

Håper vi sees for en inspirerende start på dagen den 24. august!

Vel møtt!

Program:

Suksessfaktorer for implementering av smart sirkulær økonomi — Eivind Kristoffersen Hva sier forskningen om rollen til IoT, Big Data og AI for sirkulær økonomi og bærekraft? Hvilke krav stiller sirkulær økonomi til bedrifters digitale modenhet?

I dette innlegget får du en innledning i den siste forskningen på smart sirkulær økonomi og resultater fra en større europeisk undersøkelse om bedrifters tilhørende organisatoriske faktorer og kapabiliteter.
Blockchain-teknologi for Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA — Jørgen Hanson I kraft av å være et stort internasjonalt konsern med en lang leverandørkjede jobber Hydro til daglig med en rekke utfordringene knyttet til bærekraft. Hanson vil gi en kort presentasjon av et blockchain pilotprosjekt som utforsker muligheten til å gi kunder og den bevisste forbruker enkel og sikker tilgang til egenskaper ved produktet de kjøper – hele veien fra gruven til ferdig produkt.

Ved å låse utvalgte bærekraftdata i blockchain, og presentere dem på en forståelig måte gjennom data man kan stole på, legges det til rette for å skape et digital spor som kan brukes (og berikes) av flere aktører i verdikjeden.
CCS på energigjenvinning gir karbonnegativ håndtering av restavfall — Jannicke Gerner Bjerkås Hvilken plass har avfallsforbrenning i en fremtidig sirkulærøkonomi, og hvordan kan CCS på avfallsforbrenning bidra til EUs netto null-målsetting for klimautslipp?

Jannicke presenterer Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt og hvordan prosjektet kan være et fyrtårn i utviklingen av bærekraftig behandling for ikke-gjenvinnbart avfall.

Foredragsholdere: