Kveldsarrangement og Nettverksmøte 14. mars i Oslo Test møter Bærekraft

Bli med å utforske skjæringspunktet mellom to spennende fagområder på en fagkveld arrangert av faggruppene Bærekraft og Software Testing!

og resten av fagfolkene fra faggruppen SW Testing og Bærekraft

Medlempris: 0,- Ordinær pris: 500 Meld på

Er du involvert i testing og nysgjerrig på bærekraft? Er bærekraft din lidenskap, og ser du potensiale i å bruke testing i bærekraftsarbeidet?

Alle som deler disse interessene er velkomne, uavhengig fagfelt. Bli med oss og utforsk krysningspunktet mellom bærekraft og testing: hvordan tester man bærekraft, og hva er bærekraftig testing?

Her kan vi diskutere, utveksle erfaringer og lære fra hverandre. Det vil bli servert  lett mat og drikke.

Partner:

Systek er et konsulentselskap som brenner for å levere kvalitet til våre kunder.
Vi er en gjeng på over 100 teknologer som jobber mye med digitalisering i det offentlige, men leverer også tjenester til samfunnskritiske segmenter i privat sektor. Vi er opptatt av å jobbe med noe som bidrar til å løse viktige floker og oppgaver for samfunnet vi lever i.

Program:

17.00 Mat og mingling Det serveres lett mat og drikke, mens deltakerne får anledning til å hilse og mingle.
17.30 Kort om testing — William Fugelsnes Det første innlegget etablerer en felles forståelse for bærende prinsipper innen testfaget. Det vil også være et oppspill til hvilke barrierer og muligheter som ligger i å bruke testing til å bedre bærekraftsarbeidet, og for å øke bærekraftsfokuset i testingen. I etterkant vil det være mulig å stille spørsmål.
18.00 Kort om bærekraft — Tiril Raknes, Margit Matras og Mette Wam Det andre innlegget gir en grunnleggende innføring i hva bærekraft og omstilling er, og hva det innebærer for virksomheter. Deretter zoomer vi inn på IT-bransjen, og gir en intro til bærekraftig drift, koding og utvikling. I etterkant vil det være mulig å stille spørsmål.
18.30 Gruppediskusjoner Basert på de to innlegget, samles vi om sentrale spørsmål om skjæringspunktet mellom testing og bærekraft. Vi diskuterer i grupper og plenum, og glir over i mingling når gruppediskusjonen er ferdig.
19.30 Avsluttning og mingling Oppfordre til å møtes for mingling på Skråplanet.

Foredragsholdere:

Bærekraft

Ansvarlige fra FG Bærekraft: Tiril Raknes, Mette Wam og Margit Matras.

Dataforeningens faggruppe for Bærekraft har som hovedmål å bidra til økt kunnskap om hvordan digitalisering og teknologi kan muliggjøre en mer bærekraftig fremtid. Vi arrangerer nettverksmøter og konferansen Bærekraft og Digitalisering der vi belyser hvordan bruk av teknologi og data kan bidra i overgangen til et mer bærekraftig samfunn på tvers av bransjer og forretningsmodeller.

Software Testing (SWT)

Ansvarlige fra FG SW Testing: Trude Britt Rosendal, Hager Debech og  Astrid Margrethe Larsen

SWT er et forum for kunnskap og erfaringsutveksling innen test og kvalitetssikring av IKT-systemer, og skal være et fyrtårn for test av programvare i Norge. Med dette ønsker vi å bidra til å videreføre faget som en egen profesjon / karrierevei.