Digitalt nettverksmøte 28. april Testautomatisering med SoapUI hos Sparebank 1

Innlegget er en erfaringsrapport fra arbeidet med å bygge opp automatiske API tester med SoapUI i team Master Data Management (MDM) hos Sparebank 1 Utvikling.

arrangeres av Minh Nguyen og resten av fagfolkene fra faggruppen Software Testing (SWT)

Medlempris: 0,00 Ordinær pris: 300,00 Meld på

Se opptak av presentasjonen her

 

Presentasjonen forteller om en reise fra et stort antall manuelle tester til et sett av SoapUI tester som dekker både MDM-tjenester, integrasjoner med fagsystemer og verdikjedetesting. Det vil vises med praktiske eksempler på hvordan testene blir utviklet for å være autonome og uavhengige av både miljøet testene kjøres i og testdata testene bruker. Sammen med standardiserte byggeklosser og navngivning kan testene vedlikeholdes og videreutvikles uten store innsats og kostnader. Testene blir aktivt brukt av alle i teamet og gir tilstrekkelig tiltro til å kunne levere nye funksjonaliteter i raskere tempo.  

Deltagere vil få et dypt innblikk i hvordan testene blir bygd opp og strukturert i SoapUI Open Source kombinert med utstrakt bruk av Groovy skript og SQL mot databaser. Innlegget har til hensikt å vise muligheter for automatisk testing på tjenestelaget og systemintegrasjoner i SoapUI. 

Foredragsholdere:

Nettverksmøtet arrangeres av faggruppen Software Testing (SWT)