Kurs 12. - 13. oktober i Trondheim Testlederkurs

arrangeres av Per Atle Eliassen og resten av fagfolkene fra faggruppen Testkonferansen Frøya

Medlempris: kr 7000,- Ordinær pris: Kr 9000,- for ikke-medlemmer Meld på

Program: 

 • Testprosessen i systemutviklingsprosessen – fossefall eller smidig eller begge
 • Gjennomgang av en generell testprosess
 • Testing i en digital tidsalder – utfordringer og muligheter
 • Tester og testleders rolle i et agilt prosjekt – kvalitet i alle ledd og rytmen
 • Innføring i hvordan du planlegger, leder og evaluerer testen
 • Planlegging – forberedelser/spesifikasjon – testgjennomføring – avslutning og rapportering
 • Hva gir kontrakten av informasjon til testleder
 • Testleder rollen – hva er viktig å fokusere på
 • Gode retningslinjer for ledelse av testprosessen
 • Hvordan sikre deg at virksomheten forstår viktigheten av å gjennomføre test
 • Estimater og måling
 • Produktrisiko
 • Teststrategi – hvordan skrive den basert på produktrisiko
 • Hvorfor teste?

Produktrisiko – din beste venn

 • Hvordan utarbeide en god teststrategi for prosjektet
 • Hva må strategien inneholde
 • Koordinering av teststrategien med andre involverte og interessenter
 • Teststrategi og testplan i et agilt perspektiv – lean fremgangsmåte
 • Valg av testnivåer: Enhetstest/ Integrasjonstest/ Systemtest/ Systemintegrasjonsstest/ Akseptansetest
 • Valg av testtyper: Regresjonstest, Ende til endetest, Ikke-funksjonelle tester som ytelse og sikkerhet og brukervennlighetstester Infrastruktur og data – hvem, hva, hvor
 • Testmiljø og testdata
 • Testerne – roller i og rundt et test-team
 • Etablering av test-team og opplæring av testressurser
 • Allokering av ressurser
 • Testdesign
 • Testing
 • Rapportering og ledelse av test
 • Hva definerer en vellykket test
 • Testdekning og kvalitet
 • Statusrapportering
 • Sluttrapport
 • Feilhåndtering – hva er status på feilene
 • Hvordan bruke verktøy
 • Hvem «eier» feilene
 • Rapportering
 • Testplanen
 • Testdesign – hva skal testes
 • Definere hvilke egenskaper som skal testes
 • Testautomatisering
 • Hva bør automatiseres, i hvilken utstrekning og hvordan
 • Intelligent testautomatisering
 • Automatiseringstrekanten
 • Testverktøy
 • Hvordan finne ut hva som er relevante verktøy for din virksomhet TPI – modenhetsmåling
 • Hvilket testforum burde du følge
 • Avslutning og oppsummering av kurset

Praktisk informasjon:
Dato: 12 – 13. oktober kl 09:00-16:00 begge dager
Sted: Trondheim

Deltakeravgift:
Early bird pris – NB! Begrenset antall billetter
DND Medlem: Kr 7 000,- (mva. fritt)
Ikke-medlem: Kr 9 000,- (mva. fritt)

Ordinær pris: 
DND Medlem: Kr 8 700,- (mva. fritt)
Ikke-medlem: Kr 10 700 ,- (mva. fritt)

Deltakeravgiften inkluderer:
– 2-dagers kurs
– lunsj -og pauseservering

Avbestilling:
Antall deltakere er begrenset, og påmelding er bindende. Deltakere som er forhindret fra å møte, kan ved skriftlig beskjed erstattes med en annen deltaker fra samme virksomhet.

Foredragsholdere: