Nettverksmøte 10. mars i Oslo Trender og data i 2022: Et metodisk og praktisk innblikk til en datadrevet fremtid

Hvilke trender for et datadrevet samfunn kan vi forvente i 2022? Vi gleder oss til å diskutere utviklingen av data med industri eksperter og løsningsarkitekt Kjetil Eritzland, prosjektleder for ByKuben Andreas Fadum Haugstad og Associate Dean for MSc Business Analytics BI, Auke Hunnemann.

arrangeres av Yashoda Singh og Elsa S. Bjerregaard og resten av fagfolkene fra faggruppen BI & Analytics

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: 150,- eks mva Meld på

BI & Analytics faggruppen ønsker velkommen til fysisk nettverkstreff 10. mars! Til å diskutere datarelaterte trender i 2022, og gi oss et innblikk i et datadrevet samfunn, har vi invitert Kjetil Eritzland (Capgemini), Auke Hunnemann (BI Norwegian Business School) og Andreas Fadum Haugstad (Oslo kommune).

Målet for nettverksmøtet er å høre fra eksperter om hvilke utsikter vi ser knyttet til data i 2022, og et praktisk innblikk hvordan data bidrar til utviklingen av det norske samfunnet. Nettverksmøtet har gode samfunnsrepresentanter knyttet til datadrevet byplanlegger i Oslo Kommune (Andreas Haugstad) og akademiske forskningssynspunkter (Auke Hunnemann), som forteller hvilken innflytelse og utsikter data har for deres relaterte felt. I tillegg har vi tekniske Kjetil Eritzland som med sin datarelaterte ekspertise skal fortelle oss om hva vi kan forvente i 2022.

BI & Analytics første fysiske samling for 2022 vil du ikke gå glipp av! Her blir det en fullspekket ettermiddag med høyt kvalifiserte foredragsholdere som gir et praktisk innblikk til hvordan samfunnet benytter data.

17:05-17:25 – Kjetil Eritzland, Principal Solution Architect, Capgemini:

Kjetil Eritzland er medlem av IBMs globale advisory board for «Data Governance and Watson Knowledge Catalog», som en av tre fra Europa. Han er styremedlem i DAMA Norway og jobber for tiden som Principal Solutions Architect hos Capgemini.
Hvilke trender ser vi for data management i 2022 fra et teknisk ståsted? Kjetil Eritzland tar oss gjennom hvilken retning og fremtidsutsikter tilknyttet data management.

17:25-17:45 – Andreas Fadum Haugstad, Prosjektleder Center for Urban Ecology (ByKuben),  Plan-og bygningsetaten:

Andreas har jobbet variert innenfor feltet bærekraftig byutvikling, både i privat og offentlig sektor, og gjennom arkitektenes landsforening. Et samarbeid med kunstneren Kjartan Slettemark førte til et flerårig arbeid med å involvere barn, unge og lokale ressurser inn i å tenke kreativt om stedsutvikling. Nå jobber han med å koble Oslo kommunes miljøstrategier, byplanlegging og innbyggerinvolvering, gjennom prosjektet Bykuben – senter for byøkologi. Han er utdannet med mastergrad i arkitektur, fra NTNU Trondheim, ETSAM Madrid og CEPT Ahmedabad.

Hvilken rolle har egentlig data knyttet til byutvikling og bærekraft? Hvordan påvirkes Oslo byutvikling av data? Andreas Fadum Haugstad presenterer tidligere prosjekter og fremtidig visjoner for databasert byplanlegging i Oslo.

18:00-18:20 – Auke Hunneman, Associate Dean for the Master of Science in Business Analytics, BI Norwegian Business School:

Auke Hunneman is Associate Professor at the Marketing Department of BI Norwegian Business School. He is one of the developers and program directors of BI’s Master of Science in Business Analytics. Auke earned his PhD in economics from the University of Groningen, the Netherlands. His research interests are at the intersection of marketing and analytics. He has taught several courses like marketing research, marketing analytics, and marketing models.

Hvordan påvirkes akademiske utdanningsinstitutter med den hyppige utviklingen av data? Hva mener forskning om hvordan samfunnet kan dra bedre nytte av data for å løse dagens utfordringer? Auke Hunnemann har mange års erfaring og publiserte utgivelser knyttet til databasert forskning, og deler sine synspunkter med oss.

18:20-18:40 – Panelsamtale med foredragsholdere

Ser vi noen fellesfaktorer mellom byplanlegging, akademisk institutt og det tekniske synspunktet? Vi tar en felles samtale for å diskutere med foredragsholdere: Hvor godt utnytter vi egentlig data til utvikling av samfunnet? Og møter vi den digitale utviklingen av forutsette trender for 2022?

 

Velkommen!

Program:

17.00 Velkommen
17.05 Trender for data management i 2022 og fremover — Kjetil Eritzland
17.25 Databasert byplanlegging – visjoner og eksempler — Andreas Fadum Haugstad
17.45 Pause
18.00 Marketing in a Big Data world — Auke Hunneman
18.20 Panelsamtale med foredragsholdere
18.40 Q&A

Foredragsholdere: