Høringsseminar 4. desember i Oslo Trengs det mer makt til Direktoratet for e-helse?

Høringsseminar om ny e-helselov som er på høring nå

Litt uskarpt bilde de første 15 sek

Åpne avspilling i eget vindu https://www.youtube.com/watch?v=eFXwOlUKyu8&feature=youtu.be

Presentasjoner (pdf):

 

Dataforeningen inviterer til åpent høringsseminar i forbindelse med at ny lov om e-helse nå er på høring. I dette møtet vil du både få presentert bakgrunnen for og innholdet i loven ved Sverre Engelschiøn, HOD, samt få synspunkter på lovforslaget fra Arve Føyen, Dataforeningen, representanter fra Legeforeningen, Abelia og IKT Norge. Vi runder av med en paneldebatt.

Program:
15:30 Registrering og mingling
16:00 Velkommen
16:05 Introduksjon til lovforslaget ved Sverre Engelschiøn, fagdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet
16:30 Synspunkter fra Dataforeningen ved Arve Føyen, advokat
16:45 Synspunkter fra Legeforeningen ved Aadel Heilemann, advokat

17:00 Pause

17:15 Synspunkter fra Tarje Bjørgum, Abelia
17:30 Synspunkter fra Nard Schreurs, IKT Norge
17:45 Paneldebatt
18:30 Avslutning

Deltagerne står fritt til å bruke innholdet i møtet som kunnskapsgrunnlag til egne høringssvar og å bygge egen innsikt i saken. Dataforeningen vil selv utarbeide et høringssvar, der dette møtet er en del av prosessen. Vi inviterer våre medlemmer og partnere til å være med på å utforme vårt høringssvar. Høringsfristen til HoD er satt til 15. januar 2020.

Det vil være begrenset med plasser i salen, så meld deg på med en gang!