Kurs 5. desember i Oslo Digitalisering og nyttestyring

For å lykkes med digitalisering er det ikke tilstrekkelig med kontroll på tid og kostnader. Det aller viktigste er at initiativene leverer nytte som står i forhold til investeringene.

Medlempris: 4.500 eks MVA Ordinær pris: 5.500 eks MVA Meld på

For å lykkes med digitalisering er det ikke tilstrekkelig med kontroll på tid og kostnader. Det aller viktigste er at initiativene leverer nytte som står i forhold til investeringene.

Dette dagskurset gir deg en innføring i kretsløpet av praksiser som inngår i faget nyttestyring: Identifikasjon, estimering, prioritering, realisering og evaluering av nytte og gevinster.

Kurset gir deg verktøy og tips for å lykkes med nyttestyring i din virksomhet, og er spekket med praktiske øvelser knyttet til en konkret case.

Kursinnholdet er i overensstemmelse med hovedinnholdet i manualen og sertifiseringen «Benefits Management» fra APMG, og også med dagskurset i estimering i regi av Den norske dataforening. Det er ikke noe krav at man har tatt disse kursene på forhånd, men det er en fordel med kjennskap til digitalisering og erfaring fra tiltak der man søker å oppnå nytte-effekter gjennom investering i ny teknologi.

Les mer i denne artikkelen: Unngå hasardiøse beslutninger: Spill hasard

På dagskurset vil vi gå gjennom følgende moduler:

  • ​Hva er nyttestyring, og hvorfor skal vi fokusere på dette i arbeidet med digitalisering?
  • Om prinsippene for god nyttestyring
  • Identifikasjon og kvantifisering av nytte-effekter
  • Koblingen mellom tiltak, effektmål og strategiske virksomhetsmål
  • Modellering av ikke-finansielle gevinster og nytte-effekter
  • Produktnedbrytning og nyttepoeng for planlegging og prioritering
  • Realisering av nytte og gevinster
  • Om måling, rapportering og justering underveis
  • Læring og kontinuerlig forbedring

Målgruppe:

Produkteiere, tjenesteeiere, avdelingsledere og prosjektledere.

Foredragsholdere: