Konferanse 17. - 18. april i Sandefjord Yggdrasil 2023

Yggdrasil 2023 er Norges viktigste møteplass for alle som lager digitale brukeropplevelser.

Ann-Kristin Hansen

arrangeres av Ann-Kristin Hansen og resten av fagfolkene fra faggruppen Yggdrasil

Yggdrasil deles innsikt, erfaringer, metodikk og verktøy. For å få til denne læringsarenaen er vi avhengige av å finne de gode casene og de smarte hodene som kan gi alle oss andre noe å tenke på og noe å implementere i vår arbeidshverdag.

Holde foredrag? Vi ønsker oss inspirerende caser og foredrag om digitale brukeropplevelser. Gå i dybden på et bestemt tema eller del erfaring fra et prosjekt som har tryna eller virkelig lykkes. Målgruppen er fagfolk som jobber med digitale flater. Send inn ditt forslag
Fristen er 6. januar.

Vi gleder oss til 17.-18. april 2023 i Sandefjord!