Innsiktsprisen 2023 BAMA vinner av Innsiktsprisen 2023!

BAMA sparer millioner ved bruk av ny teknologi - og er med sin applikasjon BAMA Smart transport kåret til vinner av Innsiktsprisen 2023!

– Vi gratulerer BAMA som en verdig vinner av Innsiktsprisen. De viser med sin løsning at teknologi både kan løse problemer for transportbransjen, og samtidig være et viktig bidrag inn mot det grønne skiftet. De sparer både klima, tid og penger, noe som er vinn-vinn for alle, sier Hege Svendsen, daglig leder i Dataforeningen.

Data Science avdelingen i BAMA mottok Dataforeningens Innsiktspris 2023. Til høyre: avdelingsleder Hans Martin Espegren. Foto: Andreas Hammerø Eide

Innsiktsprisen er Dataforeningens pris for løsninger med bruk av data, maskinlæring og analyse i sentrum. Med sin applikasjon BAMA Smart transport – en applikasjon for optimalisert transportplanlegging, overbeviste vinneren både jury og publikum, og kunne ta hjem Innsiktsprisen for 2023.

Hans Martin Espegren, avdelingsleder Data Science i BAMA. Foto: BAMA

– Vi har klart å ta et veldig komplisert problem, og ved hjelp av data og algoritmer laget en enkel løsning som skaper stor og konkret verdi både for BAMA og for våre kunder. Løsningen vår for smart transportplanlegging gir både reduserte kostnader, reduserte klimautslipp, og ferskere frukt og grønnsaker i butikken, sier Hans Martin Espegren, avdelingsleder Data Science i BAMA.

BAMA Smart transport – en applikasjon for optimalisert transportplanlegging

BAMA er Norges ledende bedrift på frukt og grønt. En mer komplisert verden og geopolitiske forhold i endring krever mer spredning av produksjonssteder og en mer avansert transportplanlegging.

Kjernen i løsningen er BAMAs egenproduserte optimaliseringsmodell, som hensyntar mange forhold, som blant annet temperatur, bilparken, ulike kontrakter og spesifikke regler for hvordan paller kan lastes på bil. BAMA sparer med applikasjonen 8 millioner i året, og er foreløpig bare i begynnelsen på deres digitale reise. Sparte kostnader, men også en kortere transportvei, innebærer lavere klimautslipp og ferskere varer til butikk og ut til forbruker. Ny teknologi vil gi mer kostnadseffektiv og ferskere frukt – Dataforeningen

Årets jury

  • Winifred Etzel, Manager Data Governance & Architecture i Aker BP ASA
  • Marthe Moengen, Managing Data Analyst i Soprasteria
  • Heidi Dahl, Responsible AI lead, Posten
  • Bjørn Lapakko, Head of Relations, Databutton
  • Erlend Aune, Associate Professor of Data Science, BI

De øvrige finalistene

Juryen hadde i forkant av kåringen valgt ut fire finalister som representerer en bredde av virksomheter. De øvrige tre finalistene var:

BI & Analytics faggruppe

Det er faggruppen BI & Analytics som årlig arrangerer Innsiktsprisen. Dataforeningen etablerte i 2020 Innsiktsprisen som en videreføring av BI-prisen, som ble opprettet i 2009.