Høyt engasjement: Benkeforslag om nytt styre i DND Sør-Øst

Tirsdag 25. februar ble det avholdt årsmøte i DND Sør-Øst. Det tok en overraskende vending.

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her.

Den overraskende vendingen i årsmøtet i DND Sør-Øst kom da en gruppering fremmet benkeforslag hvor ingen av valgkomitéens forslag, med unntak av én person, er med. I tillegg foreslår grupperingen å bytte ut valgkomitéen.

Valgkomitéen består av tre tidligere styreledere, Geir Horn, Vibeke Mjaaland og Alfhild Stokke.

Opprinnelig forslag til styre

Dagens styreleder i DND Sør-Øst er Roger Schäffer. Eksisterende valgkomité foreslår ham gjenvalgt. Øvrige styremedlemmer er Aida Omerovic, Lars Kalfoss, Agnes Beathe Steen Fosse, Asgeir Myhre, Francis Ernest d’Silva, Cato Musæus, Ingar Dahl, Victoria Elkina og Christian Fredrik Tollefsen. Noen av de er nye, noen er på gjenvalg og noen er midt i en styreperiode og er ikke på gjenvalg.

I tillegg foreslår komitéen to varamedlemmer, Mohammed Awaiz Aziz og Arne Løvold.

Alternativt forslag til styre

Før årsmøtet gikk til avstemming om styresammensetting tok Thomas Heiskel ordet på vegne av en gruppering som hadde sikret seg en rekke fullmakter.

Heiskel fremmet et benkeforslag som innebærer at ingen av de opprinnelig foreslåtte styremedlemmene fortsetter, med unntak av Arne Løvold.

Grupperingens forslag har Arve Føyen som leder. Øvrige styremedlemmer i det alternative forslaget er Simen Sommerfeldt, Torgeir Waterhouse, Henriette Høyer, Darija Sapozenkova-Hauge, Ann-Kristin Hansen, Fiona Marie Østensvig, Roar Fosse Eriksen, Arne Løvold, Øyvind Ransedokken og Erik Leung.

Også valgkomitéen ble foreslått byttet ut. De foreslåtte medlemmene er Hilde Widerøe Wibe, Eirik Norman Hansen og Tone Molyneux.

Saken ikke avgjort

Årsmøtet besluttet å sette seg selv på pause i 14 dager. Møtet fortsetter 10. mars kl 18.

Dermed er saken ennå ikke avgjort.

Arve Føyen og Roger Schäffer

Sjelden dramatikk

Dataforeningens årsmøter er ikke kjent for høy dramatikk. Forrige gang et benkeforslag ble fremsatt på et årsmøte var i 2014, og før det, visstnok en gang på midten av 90-tallet. Begge gangene var det bare snakk om 1-2 medlemmer.

Ildsjel-samlingen som var planlagt etter årsmøtet ble ikke gjennomført.

Fra årsmøtet i DND Sør-Øst 25. februar 2020.

Les også