Bent Høie åpner eHelse2021

11.-12. mars går eHelse 2021 digitalt av stabelen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner konferansen med innlegg og spørrerunde.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Borgos Foto AS

Fra utredning til handling

Mange og lange utredninger er skrevet om fremtidig IT-støtte i norsk helsetjeneste. Det har lenge vært enighet om målene, men fortsatt ikke enighet om virkemidler og strategi. Har vi en tillitskrise i e-helsebransjen?

Hvilke løsninger videreutvikles og hvordan bidrar de til helhetlig pasientbehandling og økt effektivitet? Har vi byggeklossene vi trenger for å øke leveransetakten? Har vi identifisert rotårsak til utfordringene, eller etablerer vi styringssystemer som blir like hjelpeløse som før? Tar vi helsepersonell og pasienter på alvor slik at gode løsninger lages fortløpende for trygg behandling og bedre pasientopplevelse? Er det trygt at pasienter deler alle sine personlige hemmeligheter i disruptive apper som kan gjøre hva de vil med dataene?

Les mer om konferansen her