Betingelser

Fra og med 1. januar 2013 er det kun medlemmer som vil dra nytte av alle fordelene et medlemskap gir.


Varighet

Medlemskapet gjelder fra innmeldingstidspunkt og ut kalenderåret, og fornyes automatisk dersom ikke medlemskapet sies opp før hovedforfall (normalt første kvartal).


Oppsigelse

Medlemskapet kan sies opp med øyeblikkelig virkning, men innbetalt kontigent refunderes ikke.