BI & Analytics søker flere personer til fagstyre

Ønsker du å ta del i et fagfellesskap som er med å forme det digitale Norge? Vi i BI & Analytics fagstyret søker nye engasjerte medlemmer.

Den norske dataforening (Dataforeningen) er Norges største IT-faglige forening. Dataforeningen skal være et viktig fagfellesskap og være en tydelig og fremtidsrettet samfunnsstemme som aktivt bidrar til å forme Norges digitale fremtid.

Dataforeningen har ca. 7.000 medlemmer fordelt på rundt 1.300 ulike virksomheter. Vi har mer enn 60 fagmiljø, utvalg og råd. Sammen skaper vi mer enn 200 aktiviteter, 400 møter, med mer enn 10.000 deltakere.

Faggruppen vår, BI & Analytics, er et ledende nettverk for utveksling av erfaring, kunnskap og trender innen Business Intelligence, Information Management og Analytics. Vi er i dag 7 personer som brenner for fagområdet med ulike erfaringer, nettverk og posisjoner.

Vi søker personer som ønsker å skape arenaer for nettverk, deling og kompetanse. Mye av arbeidet vårt går ut på å skape aktuelle aktiviteter for våre medlemmer og ikke-medlemmer. Faggruppen jobber autonomt og får god støtte av sentrale funksjoner i Dataforeningen.

Våre arrangementer er (les mer):
• Innsiktsprisen – Dataforeningens pris for de beste løsninger innen data, maskinlæring og analyse
• Make Data Smart – vår årlige konferanse; hvordan utnytte data bedre og smartere
• Meetups – ulike temaer
• Hva blir det neste? Det kan DU være med å definere.

Vi ser etter noen som ønsker å bidra på følgende:
• Planlegge og gjennomføre fysiske og digitale arrangementer
• Jobbe med partnere, sponsorater og nettverk
• Utvikling av våre nettsider
• Innovasjon av faggruppen og våre aktiviteter
• Dele kunnskap og erfaring innenfor BI & Analytics

Vær gjerne spesifikk i din søknad hva du ønsker å bidra med.

Send CV og søknad til bi-analytics@dnd.no
Frist: 1. juli 2022.